PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

BEZBJEDNOST U CRNOJ GORI:  GOSTOVANJA PREDSTAVNIKA GRAĐANSKE KONTROLE  POLICIJE NA DOMAĆIM TV
06 Apr

BEZBJEDNOST U CRNOJ GORI: GOSTOVANJA PREDSTAVNIKA GRAĐANSKE KONTROLE POLICIJE NA DOMAĆIM TV

U sklopu svog programa “Unaprijeđenje transparetnosti građanske kontrole policije” Savjet za građansku kontrolu rada policije se odgovorno i sa punim uvažavanjem odnosi prema svim medijima u zemlji i regionu i njihovom pozivu/zahtjevu za učešće u emisijama ili za davanje izjava u vezi sa razvojem i integritetom policije i efektima nadzora nad istom. 
PRIMJENA ČLANA 16 INSTANBULSKE KONVENCIJE
02 Apr

PRIMJENA ČLANA 16 INSTANBULSKE KONVENCIJE

Podgorica, 2. april 2018. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije od svog osnivanja prati problematiku nasilja u porodici i nasilja nad  ženama i s tim u vezi posebno prati aktivnosti koje se u vezi sa implementacijom Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija).
KONAČNA ODLUKA O IDENTIFIKACIJI SVIH SLUŽBENIKA POLICIJE DOPRINOSI BEZBJEDNOSTI GRAĐANA I INTEGRITETU POLICIJE
26 Mar

KONAČNA ODLUKA O IDENTIFIKACIJI SVIH SLUŽBENIKA POLICIJE DOPRINOSI BEZBJEDNOSTI GRAĐANA I INTEGRITETU POLICIJE

Podgorica, 26. marta 2018. godine - Ministrastvo unutrašnjih poslova Crne Gore najavilo je da će novim Pravilnikom biti propisano da se na uniformi službenika SAJ i PJP mora naći odgovorajuća identifikacija - natpis sačinjen od slovne i brojne kombinacije koja će omogućiti kasniju identifikaciju policijskog službenika.  U vezi ove teme nezavisni dnevnik "Vijesti", danas,. 26. marta 2018. godine, donosi opširan tekst i analizu pod nazivom "Znaće se ko tuče građane" (strane 2 i 3) a čija je autorka novinarka Jelena Jovanović. 
SLUČAJ PRIKREVENE GROBNICE U NIKŠIĆU: PRIMIJENITI ZAKON I NE DOZVOLITI POLITIČKU (ZLO)UPOTREBU PROŠLOSTI
26 Mar

SLUČAJ PRIKREVENE GROBNICE U NIKŠIĆU: PRIMIJENITI ZAKON I NE DOZVOLITI POLITIČKU (ZLO)UPOTREBU PROŠLOSTI

Podgorica, 27. mart 2018. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije završio je postupanje po pritužbi novinarke Ljubice Gojković koja je zatražila od građanske kontrole policije da prati i ocijeni postupanje policije povodom objavljenih saznanja o navodnom postojanju masovne grobnice, iz Drugog svjetskog rata, u opštini Nikšić a shodno pisanju dnevnog lista “Dan”, krajem februara 2018, što je dostupno na ovom linku.
NAVODI O MASOVNOJ GROBNICI U NIKŠIĆU: POLICIJA PREDUZELA POČETNE AKTIVNOSTI
23 Mar

NAVODI O MASOVNOJ GROBNICI U NIKŠIĆU: POLICIJA PREDUZELA POČETNE AKTIVNOSTI

Novinarka Srpske radio i televizije u Podgorici, Ljubica Gojković, zatražila je od građanske kontrole policije da prati i ocijeni postupanje policije povodom objavljenih saznanja o navodnom postojanju masovne grobnice, iz Drugog svjetskog rata, u opštini Nikšić.  Ona je ukazala da je dnevni list “Dan”, krajem februara 2018, objavio opširan tekst o navodnom postojanju masovne grobnice koja datira, prema pretpostavkama, iz perioda Drugog svjetskog rata.
ZASIJEDAO OPERATIVNI TIM  ZA BORBU PROTIV PORODIČNOG NASILJA I NASILJA NAD ŽENAMA
21 Mar

ZASIJEDAO OPERATIVNI TIM ZA BORBU PROTIV PORODIČNOG NASILJA I NASILJA NAD ŽENAMA

Podgorica, 21. mart 2018. godine - U Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore održano je treće po redu okupljanje Operativnog tima za borbu protiv porodičnog nasilja i nasilja nad ženama kojim je predsjedavala Snežana Mijušković, rukovoditeljka Tima.  Tim je formirao ministar unutrašnjih poslova u Vladi Crne Gore, Mevludin Nuhodžić. Više informacija o konstituisanju Tima dostupno ovdje. 
 PROGRAM “ZAŠTITA OD NASILJA U PORODICI”:  PROFESIONALNA I SLOŽENA POLICIJSKA INTERVENCIJA U PODGORICI
20 Mar

PROGRAM “ZAŠTITA OD NASILJA U PORODICI”: PROFESIONALNA I SLOŽENA POLICIJSKA INTERVENCIJA U PODGORICI

Podgorica, 20 mart 2018. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije, po sopstevnoj inicijativi i na osnovu obavještenja Centra bezbjednosti (CB) Podgorica, provjerio je postupanje službenika CB Podgorica odnosno službenika Stanice kriminalističke policije za suzbijanje krvnih delikata i nasilja u porodici koji su intervenisali po anoninoj prijavi dana 14. marta 2018. godine da je na određenoj adresi u Podgorici u toku nasilje u porodici odnosno da je u toku svađa i da navodno otac tuče maloljetnog sina.

Pages