PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

NAJAVA REDOVNE SJEDNICE SAVJETA
26 Mar

NAJAVA REDOVNE SJEDNICE SAVJETA

Sjutra, srijeda, 27. mart 2019. godine, u Skupštini Crne Gore, u 8.30 sati, održaće se redovna 24. sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije sa potvrđenim učešćem svih članova. Sjednici će, po pozivu, prisustvovati i potvrdili su učešće:  dr Veselin Veljović, direktor Uprave policije, Enis Baković, pomoćnik direktora za Sektor kriminalističke policije, Vesko Damjanović, pomoćnik direktora za Sektor granične policije, Nikola Janjušević, pomoćnik direktora za Sektor policije opšte nadležnosti,
ODRŽAN SASTANAK O ZAŠTITI DOBROBITI ŽIVOTINJA
26 Mar

ODRŽAN SASTANAK O ZAŠTITI DOBROBITI ŽIVOTINJA

Nikšić,  26. mart 2019. godine -  Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, mr .sci Aleksandar Saša Zeković, prisustvovao je danas sastanku načelnika CB Nikšić Milorada Žižića sa predstavnicima nevladine organizacije (NVO) “Korina Animals”.  Na sastanku su pažljivo analizirani određeni sajevi i operativna saznanja i dogovoreni jasni kanali buduće komunikacije i saradnje ove NVO i službenika policije. 
2018: REZIME RADA GRAĐANSKE KONTROLE POLICIJE
21 Mar

2018: REZIME RADA GRAĐANSKE KONTROLE POLICIJE

Podgorica, 22. mart 2019. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije objavio je zbirne statističke podatke o svom radu u 2018. godinu a detaljan izvještaj dostavio na upoznavanje i razmatranje Skupštini Crne Gore. Rad i postupanje Savjeta za građansku kontrolu rada policije u 2018. godini tekao je kroz ukupno 94 predmeta/slučaja. Ukupno 15 predmeta su formirani 2017. godine na osnovu nastavljenog rada iz te godine a 79 predmeta je formirano u 2018. godini. Savjet je pratio i implementaciju jednog (1) predmeta zaključenog u 2016 godini.     
TRANZICIONA PRAVDA:  KONAČNA PRESUDA KARADŽIĆU PRILIKA ZA PREVLADAVANJE PROŠLOSTI
21 Mar

TRANZICIONA PRAVDA: KONAČNA PRESUDA KARADŽIĆU PRILIKA ZA PREVLADAVANJE PROŠLOSTI

Konačna presuda nosi važnu poruku o dostupnosti pravde i poštovanju prema žrtvama i predstavlja važan korak u objektivnom i jedinstvenom sagledavanju ratnih dešavanja. Presude trebaju da istaknu individualnu odgovornost i ne smiju biti politizovane i problematizovane od strane onih koji se protive međunarodnoj pravdi. O uzroku i imenovanju konflikta na prostoru bivše Jugoslavije do sada se nije postigao jedinstven pristup ali pravosnažne presude treba da onemoguće prostor za negiranje zločina, presuda i žrtava i podstaknu prevladavanje prošlosti i pomirenje.
 SKUPŠTINI CRNE GORE  DOSTAVLJEN IZVJEŠTAJ O RADU GRAĐANSKE KONTROLE POLICIJE
20 Mar

SKUPŠTINI CRNE GORE DOSTAVLJEN IZVJEŠTAJ O RADU GRAĐANSKE KONTROLE POLICIJE

Podgorica, 20. mart 2019. godine - Skupštini Crne Gore odnosno Odboru za bezbjednost i odbranu i  Odboru za ljudska prava i slobode dostavljen je na upoznavanje i razmatranje izvještaj o radu građanske kontrole policije u 2018. godini. Izvještaj, čiji su autori Zorana Baćović i mr Aleksandar Saša Zeković, je kreiran zbog kvalitetnog, blagovremenog i objektivnog informisanja poslanika_ca Skupštine Crne Gore o radu Savjeta za građansku kontrolu rada policije u 2018. godini. Izvještaj je usvojen bez ijedne primjedbe članova Savjeta. 
NASILJE U BERANAMA:  SAVJET PROVJERAVA POSTUPANJE POLICIJE
19 Mar

NASILJE U BERANAMA: SAVJET PROVJERAVA POSTUPANJE POLICIJE

Podgorica, 19. mart 2019. godine - Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, mr Aleksandar Saša Zeković, na poziv novinara Predraga Tomovića, dao je Radiju Slobodna Evropa (RFE) ovu izjavu:  Savjet za građansku kontrolu rada policije, na inicijativu svog člana prof. dr Dražena Cerovića, prati i ocijeniće postupanje policije u konkretnom slučaju. 
NAPREDAK U PRIMJENI INSTANBULSKE KONVENCIJE
18 Mar

NAPREDAK U PRIMJENI INSTANBULSKE KONVENCIJE

Podgorica, 18. mart 2019. godine - Konferencija “Nasilje nad ženama: primjena Istanbulske konvencije i otpor retrogradnim procesima” održana je danas kroz partnersku inicijativu Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ženske političke mreže i Programa za rodnu ravnopravnost koji sprovode UNDP i Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava uz podršku Delegacije EU.

Pages