PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

CETINJE: ŠOK BOMBE ISPALJIVANE PO GLAVAMA LJUDI NA DVORSKOM TRGU
08 Sep

CETINJE: ŠOK BOMBE ISPALJIVANE PO GLAVAMA LJUDI NA DVORSKOM TRGU

Gospodin S.N. iz Nkšića podnio je pritužbu Savjetu za građansku kontrolu rada policije zbog neprofesionalnog postupanja nepoznatog policijskog službenika i policijskog starješine koji je rukovodio primjenom prinude na Dvorskom trgu na Cetinju, u neđelju, 05.09.2021.god. oko 06.casova, na mirnom protestu. Pjevali su narodne crnogorske pjesme dok je ispred mase naroda bio kordon policije u tri reda sa punom zaštitnom opremom. 
POSJETA ZADRŽANIM OSOBAMA U OB CETINJE
05 Sep

POSJETA ZADRŽANIM OSOBAMA U OB CETINJE

Cetinje, 5. septembar 2021. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policje danas je na Cetinju sproveo svoju posmatračku i nadzornu funkciju i pratio poštovanje ljudskih prava u postupanju policije. Savjet je već izdao neke ocjene o postupanju policije, a večeras će u 20 sati povodom dogadjaja na Cetinju održati i vanrednu sjednicu. Delegacija Savjeta u sastavu Zoran Čelebić, predsjednik, i članovi Aida Petrović i dr Aleksandar Mugoša obišli su Odjeljenje bezbjednosti Cetinje i posjetili sva zadržana lica tokom današnjih intervencija.
ODRŽANA VANREDNA SJEDNICA
05 Sep

ODRŽANA VANREDNA SJEDNICA

Savjet za građansku kontrolu rada policije održao je večeras vanrednu sjednicu posvećenu današnjim dešavanjima na Cetinju. Savjet je danas ranije ocijenio da je prilikom intervencija policije, na različitim lokacijama, došlo do prekomjerne upotrebe hemijskih sredstava.  Savjet je konstatovao da se prekomjerna upotreba hemijskih sredstava odrazila na zdravlje i redovan život i onih građana Cetinja koji nijesu uzeli učešća u javnim okupljanjima.
UPOZORENJE POLICIJI - OZNAKE NA UNIFORMAMA MORAJU BITI VIDLJIVE
04 Sep

UPOZORENJE POLICIJI - OZNAKE NA UNIFORMAMA MORAJU BITI VIDLJIVE

Cetinje, 4. septembar 2021. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije ukazuje Upravi policije da svi policijski službenici koji su operativno angažovani na Cetinju moraju imati istaknutu i nesporno vidljive identifikaciju, koja pored imena i prezimena može da uključuje numeričko-slovnu oznaku. Savjetu su novinari koji obavljaju svoj zadatak na dvorskom trgu na Cetinju dostavili fotografije koje ukazuje da oznake nijesu vidljive. Savjet ukazuje da identifikacija policijskog službenika mora biti nesporna i vidljiva i onda kada koristi zaštitnu opremu.
ČLANICA SAVJETA POSJETILA CETINJE
02 Sep

ČLANICA SAVJETA POSJETILA CETINJE

Cetinje, 2. septembar 2021. godine - Članica Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aida Petrović danas je u ime Savjeta posjetila Odjeljenje bezbjednosti  (OB) Cetinje i sa načelnikom Daliborom Šabanom razgovarala o aktuelnim bezbjednosnim prilikama i prijetnjama u tom gradu.  Načelnik OB Cetinje je pozdravio odluku Savjeta da 5. septembra 2021. godine na Cetinju sprovede svoju nadzornu i posmatračku misiju kako bi pratila primjenu policijskih ovlašćenja i poštovanje ljudskih prava.
SAVJET PRATI POSTUPANJE POLICIJE NA CETINJU, UKOLIKO POLICAJCI BUDU BEZ OZNAKA POSMATRAČKA I NADZORNA MISIJA BIĆE PREKINUTA
02 Sep

SAVJET PRATI POSTUPANJE POLICIJE NA CETINJU, UKOLIKO POLICAJCI BUDU BEZ OZNAKA POSMATRAČKA I NADZORNA MISIJA BIĆE PREKINUTA

Podgorica, 2. septembar 2021. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije obavio je sve potrebne pripreme kako bi na profesionalan i efikasan način pratio postupanje policijskih službenika na Cetinju, 5. septembra ove godine, kada je najavljeno ustoličenje novog mitropilita Mitropolije crnogorske-primorske Srpske pravoslavne crkve i protest građana koji se protive tom činu u Cetinjskom manastiru zbog, kako je javno navedeno, politike asimilacije, mržnje i negiranja crnogorskog identiteta.
PROVJERA POSTUPANJA POLICIJE U LOVĆENSKOJ ULICI NA CETINJU
21 Aug

PROVJERA POSTUPANJA POLICIJE U LOVĆENSKOJ ULICI NA CETINJU

Podgorica/Cetinje, 21. avgust 2021. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije, po sopstvenoj inicijativi, provjerava postupanje službenika Uprave policije koji su dana 19. avgusta 2021. godine oko 8.40 sati u Lovćenskoj ulici na Cetinju zaustavili dva privatna motorna vozila u koja su se nalazili svještenici i vjernici Crnogorske pravoslavne crkve (CPC) i onemogućila njihovo dalje kretanje, i obavljanje vjerske službe, iz kako je objašnjeno bezbjednosnih razloga i preveniranja sukoba sa svještenicima Srpske pravoslavne crkve (SPC).

Pages