PLJEVLJA: POLICIJA ZAKAZALA KOD ETNIČKI MOTIVISANOG NASILJA

PLJEVLJA: POLICIJA ZAKAZALA KOD ETNIČKI MOTIVISANOG NASILJA
14 Dec

PLJEVLJA: POLICIJA ZAKAZALA KOD ETNIČKI MOTIVISANOG NASILJA

Podgorica/Pljevlja, 14. decembar 2021. godine - Građani iz Pljevalja, gospodin Emir Pilav i gospodin Nurija Pilav, obratili su se građanskom nadzoru policije kako bi se, shodno Zakonu o unutrašnjim poslovima, provjerilo da li su službenici CB Pljevlja postupili u skladu sa ovlašćenjima, povodom incidenta u kojem su podnosioci pritužbi napadnuti po nacionalnoj osnovi.

Pritužba i odgovor Uprave policije povodom iste odstupne su na ovom linku.

Savjet je zaključio dalji rad na ovom predmetu i usvojio ocjenu o postupanju policijskih službenika.

Kako Uprava policije nije blagovremeno dostavila traženu dopunu informacije, Savjet je uputio više puta urgenciju u ovom predmetu. To je činjeno pisanim putem ali i telefonski, kontaktiranjem Kabineta direktora Uprave policije. Takav, neprofesionalan i neblagovremen pristup Uprave policije odrazio se i na efikasnost ovog postupka i njegovo trajanje što se u konačnici odražava i na zaštitu ljudskih prava i degradiranje Savjeta za građansku kontrolu policije koji je postavljen tako da pruži brzi i pouzdan odgovor na određenu praksu ljudskih prava.

Savjet je insistirao na partnerskoj komunikaciji sa Upravom policije posebno zato jer se radi o  izuzetno osjetljivom slučaju koji zahtjeva detaljne i potpune informacije i blagovremeno postupanje Uprave policije. Naročito je bilo važno pojašnjenje zašto jedan od napadača, G.K., nije saslušan kad i ostali nego tek kasnije, po temelju naloga državnog tužioca.

Imajući u vidu svoju dosadašnju praksu i iskustvo sa žrtvama različitog nasilja, Savjet je svjestan da se ovakvi incidenti nepovoljno odražavaju na život i navike žrtvi, zbog kojeg podnosioci pritužbi, i u ovom konkretnom slučaju, duži period osjećaju nesigurnost i vode bitno drugačiji, redukovaniji, društveni život nego što je to ranije bio slučaj. Blagovremeno identifikovanje i sankcionisanje napadača, bilo po krivici ili prekršaju, doprinosi unaprjeđenju osjećaja lične sigurnosti kod podnosilaca pritužbe i korigovanju društveno neprihvatljivog ponašanja kod osoba koje su se opredijelile i realizovale napad na građane Emira i Nuriju Pilav.

Motiv incidenta je rasvijetlila policija po nalogu nadležnog državnog tužioca i aktivnosti policije ne treba da idu u pravcu dodatnog razočarenja žrtvi nasilja u sprovođenje zakona niti treba izjednačiti, posebno kad tako osjetljivog, etnički motivisanog, incidenta, žrtvu sa nasilnicima. 

Savjet iskazuje zabrinutost da su se postupajući policijski službenici možda nalazili pod određenim pritiskom tada aktuelnih političkih dešavanja u opštini Pljevlja, što ih je u određenoj mjeri ograničilo kod efikasne i djelotvorne primjene policijskih ovlašćenja. Primjena policijskih ovlašćenja mora biti nepristrasna, objektivna i profesionalna. Bez obzira na tenzije prisutne u okruženju, policijski službenici ne treba da balansiraju, već da zakon odlučno primjenjuju i sprovode.

Kada je riječ o prekršajnom postupku protiv napadača, Savjet ocjenjuje da je isti trebalo inicirati u tzv. skraćenom postupku i istim obuhvatiti sve osobe koje su učestvovale u napadu na građane Emira Pilav i njegovog oca, Nuriju Pilav. Na osnovu dostupne dokumentacije, Savjet kostatuje da jedan od napadača nije ni obuhvaćen zahtjevom za pokretanje prekršajnog postupka.

Savjet ocjenjuje da je došlo do povrede prava građanina Emira Pilav i Nurije Pilav kao i da je primjena policijskih ovlašćenja treba biti jasna, potpuna i blagovremena. 

Na podnošenje prigovora na rad policije, bilo kojem nadležnom tijelu, ne treba gledati kao na postojanje namjere da se degradira policijska organizacija ili bilo ko od postupajućih policijskih službenika, već isključivo da se provjeri policijska praksa i otkloni povreda ljudskih prava. 

Savjet preporučuje Upravi policije odnosno CB Pljevlja, kao podnosiocu zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv Emira Pilava da odustane od istog i o tome obavijesti nadležni Sud. 

Savjet je u svoj praksi od 2005. godine svega nekoliko puta izdao preporuku ove vrste a Uprava policije se pozitivno odnijela prema istima. Kod izdavanje ove preporuke, Savjet je imao u vidu i primjenu policijskih ovlašćenja kod slučaja novinara S.S., čiji je slučaj u smislu postupanja policije pažljivo pratio, a kojeg, kod postojanja određenih radnji prema napadačima, Uprava policije, kao žrtvu, opravdano, nije obuhvatila bilo kakvom prijavom. Policijsko postupanje treba biti dosljedno, a Uprava policije posjeduje znanje, iskustvo i sve potrebne kapacitete da zaštiti žrtve nasilja, jasno ih razlikujući od nasilnika.

Podnosioci pritužbe su zahtijevali da se u postupku građanske kontrole policije i prezentaciji izdate ocjene navode pod punim identitetom.