Propisi

Pravilnik o nacinu postupanja po prituzbama

Zakon o unutrasnjim poslovima

Pravilnik o načinu obavljanja određenih policijskih poslova i primjeni ovlašćenja u obavljanju tih poslova

Pravilnik o izgledu, tehničkim karakteristikama, vrsti materijala, načinu nošenja i rokovima trajanja uniformi policijskih službenika za izvršavanje posebnih zadataka

Poslovnik o radu Savjeta za građansku kontrolu rada policije