Propisi

Zakon o unutrasnjim poslovima

Pravilnik o načinu obavljanja određenih policijskih poslova i primjeni ovlašćenja u obavljanju tih poslova

Poslovnik o radu Savjeta za građansku kontrolu rada policije