UZETO UČEŠĆE U ANALIZI KOMUNIKACIJE UPRAVE POLICIJE SA DRUGIM DRŽAVNIM ORGANIMA

UZETO UČEŠĆE U ANALIZI KOMUNIKACIJE UPRAVE POLICIJE SA DRUGIM DRŽAVNIM ORGANIMA
16 Dec

UZETO UČEŠĆE U ANALIZI KOMUNIKACIJE UPRAVE POLICIJE SA DRUGIM DRŽAVNIM ORGANIMA

Podgorica, 16. decembar 2021. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije uzeo je učešće u analizi stanja trenutnih mehanizama komunikacije Uprave policije u odnosu na medije, internu komunikaciju i komunikaciju sa drugim državnim institucijama.

Uprava policije je otpočela izdradu operativnog komunikacionog plana uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori pa je u sklopu toga urađena i analiza komunikacije i sa Savjetom za

građansku kontrolu rada policije na način što je precizno odgovoreno na online uputnik.