PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

UPOTREBA SREDSTVA PRINUDE MORAJU BITI PROPORCIONALNA ZATRAŽENO UTVRĐIVANJE IDENTITETA I PROCESUIRANJE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA
26 Jun

UPOTREBA SREDSTVA PRINUDE MORAJU BITI PROPORCIONALNA ZATRAŽENO UTVRĐIVANJE IDENTITETA I PROCESUIRANJE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Podgorica, 26. jun 2020. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije pokrenuo je postupak kontrole primjene policijskih ovlašćenja a Upravi policije je dostavio snimak dostupan ovdje. Savjet je zatražio da se obavi identifikacija svih sa snimka, kao i da se od građanina i policijskih službenika sa snimka uzmu izjave u odnosu na konkretni događaj i postupanje i da se pristupi odgovarajućim provjerama.
ZATRAŽENA INFORMACIJA O POSTUPANJU POLICIJSKOG SLUŽBENIKA PREMA POSLANIKU SKUPŠTINE CRNE GORE
25 Jun

ZATRAŽENA INFORMACIJA O POSTUPANJU POLICIJSKOG SLUŽBENIKA PREMA POSLANIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

Podgorica/Nikšić, 25. jun 2020. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije po sopstvenoj inicijativi je zatražio informaciju o primjeni policijskih ovlašćenja prema poslaniku Skupštine Crne Gore gospodinu Momu Koprivici.  U medijima i na društvenim mrežama je objavljena fotografija o tome. Od Centra bezbjednosti (CB) Nikšić je zatraženo izjašnjenje postupajućeg policijskog službenika. Načelnik CB Nikšić je bez odlaganja dostavio službenu zabilješku policijskog službenika D.R . koja je dostavljena centrali Demokratske Crne Gore na upoznavanje.
ZATRAŽENO UTVRĐIVANJE IDENTITETA POLICAJACA SA SNIMKA
25 Jun

ZATRAŽENO UTVRĐIVANJE IDENTITETA POLICAJACA SA SNIMKA

Podgorica, 25. jun 2020. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije pokrenuo je postupak kontrole primjene policijskih ovlašćenja a Upravi policije je dostavio snimak  dostupan ovdje. Savjet je zatražio da se obavi identifikacija svih sa snimka, kao i da se od građana i policijskih službenika sa snimka uzmu izjave u odnosu na konkretni događaj i postupanje i da se pristupi odgovarajućim provjerama.
PROVJERA SE POSTUPANJE POLICIJE PREMA GRAĐANINU SA SNIMKA
25 Jun

PROVJERA SE POSTUPANJE POLICIJE PREMA GRAĐANINU SA SNIMKA

Podgorica, 25. jun 2020. godine - Savjet za građansku kontrlu rada policije na osnovu obavještenja urednika nezavisnog dnevnika “Vijesti” gospodina Srdana Kosovića pokrenuo je postupak primjene policijskih ovlašćenja.  Gospodin Srdan Kosović dostavio je snimak na kojem je zabilježena komunikacija sa novinarom i kako dvojica službenika sprovode građanina nepoznatog identiteta. Kazao je da prethodno svjedočio neprofesionalnom postupanju prema njemu na način da su ga udarili više puta. Ponudio se da svjedoči o odnosu prema građaninu.
PRITUŽBA PREDSJEDNIKA DEMOKRATA BUDVE UZETA U RAD
24 Jun

PRITUŽBA PREDSJEDNIKA DEMOKRATA BUDVE UZETA U RAD

Podgorica/Budva, 24. jun 2020. godine - Savjetu za građansku kontrolu rada policije obratio se pritužbom predsjednik Opštinskog odbora Demokrata u Budvi gospodin Mijomir Pejović. Pritužba je uzeta u rad i dostupna je ovdje.  Predmetom je zadužen, u svojstvu obrađivača i izvjestioca, doc. dr Branislav Radulović, član Savjeta.

Pages