PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

POZIV VETERINARSKOJ INSPEKCIJI: UNAPRIJEDITI ZAŠTITU ŽIVOTINJA
08 May

POZIV VETERINARSKOJ INSPEKCIJI: UNAPRIJEDITI ZAŠTITU ŽIVOTINJA

Podgorica, 8. maj 2019. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije, kao državno nadzorno tijelo za rad policije, uputio je direktorki  Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove poziv i preporuku da pozitivno odgovori na inicijative civilnog društva i u sjedištu Uprave organizuje sastanak kako bi se razgovaralo o djelovanju inspekcije i policije u oblasti zaštite dobrobiti životinja. 
DOBAR ODAZIV GRAĐANA NA POZIV POLICIJE POLICIJSKE STARJEŠINE PRIMILE 67 GRAĐANA
12 Apr

DOBAR ODAZIV GRAĐANA NA POZIV POLICIJE POLICIJSKE STARJEŠINE PRIMILE 67 GRAĐANA

Podgorica, 12. april 2019. godine - Od početka aprila do danas starješine crnogorske policije su primile 67 građana_ki Crne Gore i sa njima razgovarali o efikasnijem postupanju policije. Početkom aprila, direktor Uprave policije, dr Veselin Veljović, naložio je svim načelnicima centara i odjeljenja bezbjednosti (CB/OB) u okviru Uprave policije Crne Gore da jednom sedmično, u kontekstu jačanja partnerskih odnosa zajednice i policije, organizuju redovan prijem građana.
VLADA DA SE ODUPRE AKTUELNOM SPEKTAKLU
05 Apr

VLADA DA SE ODUPRE AKTUELNOM SPEKTAKLU

Podgorica, 5. april 2019. godine - Ugledni nezavisni dnevnik "Vijesti" objavio je u današnjem izdanju, strane 2 i 3, tekst "Dok se glođe "nacionalistička kost", zemlja se rasprodaje i pljačka" autorke novinarke gospođe Jelene Jovanović u kojem je, uz ostale, sagovornik i predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije. Izjavu predsjednika Savjeta za građansku kontrolu rada policije, mr Aleksandra Saše Zekovića, datu nezavisnom dnevniku "Vijesti", novinarki Jeleni Jovanović, prenosimo integralno:
FUDBALSKA UTAKMICA NIKŠIĆ: PROVJERA POSTUPANJA POLICIJE
04 Apr

FUDBALSKA UTAKMICA NIKŠIĆ: PROVJERA POSTUPANJA POLICIJE

Podgorica, 3. april 2019. godine - Nevladina organizacija "Građanska alijansa" obavijestila je večeras Savjet za građansku kontrolu rada policije da je na utakmicu u Nikšiću došlo do upotrebe sredstava prinude i zatražila da građanska kontrola provjeri postupanje Policije. Savjet je odmah neposredno kontaktirao direktora Uprave policije dr Veselina Veljovića koji je naložio provjere.
UNAPRIJEĐENA BRIGA O MENTALNOM ZDRAVLJU POLICAJACA
29 Mar

UNAPRIJEĐENA BRIGA O MENTALNOM ZDRAVLJU POLICAJACA

Dnevna novina “Dan” se kod Savjeta za građansku kontrolu rada policije interesovala za mentalno zdravlje crnogorskih policijskih službenika. Dostavili smo raspoložive podatke i naše ocjene o tome koliko je kvalitetna briga o mentalnom zdravlju pripadnika policije. “Dan” i svi drugi mediji koji su prenjeli njegovo pisanje su korektno i afirmativno o tome pisali.  Izuzetak je “Barski portal”. Ovaj internetski portal je (pod)umetnuo rečenicu objavljenom tekstu iz “Dana” a koja nema utemeljenja po bilo kojem osnovu.
BERANE: OSUĐUJEMO PONOVNI NAPAD NA IMOVINU GRAĐANINA TOMKIĆA I OČEKUJEMO ODGOVARAJUĆE PROMJENE U CB BERANE
28 Mar

BERANE: OSUĐUJEMO PONOVNI NAPAD NA IMOVINU GRAĐANINA TOMKIĆA I OČEKUJEMO ODGOVARAJUĆE PROMJENE U CB BERANE

Podgorica, 28. mart 2019. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije najštrije osuđuje jutrošnji napad na imovinu građanina Igora Tomkića i sa žaljenjem konstatuje da procjene bezbjednosnog rizika u odnosu na ovog građanina nijesu bile kvalitetne. Kontinuirani napadi na imovinu pri čemu se kao motiv često ističe etnička pripadnost nijesu dobra poruka ni za bezbjednost ove porodice ni za opštinu Beranu i Crnu Goru u cjelini.

Pages