PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

IZVINJENJE GRAĐANKI ZBOG ĆUTANJA DIREKTORA UPRAVE POLICIJE
19 Dec

IZVINJENJE GRAĐANKI ZBOG ĆUTANJA DIREKTORA UPRAVE POLICIJE

Građanka D.K. iz Podgorice obratila se Savjetu za građansku kontrolu rada policije pritužbom kojom je ukazala na događaj od 10. aprila 2021. godine, tokom privođenja njenog komšije V. u ulici XY u Podgorici, gdje imenovani stanuje sa sestrom koja je osoba sa posebnim potrebama i kućnim ljubimcem - psom. Podnositeljka pritužbe, kako je navela, više puta je policiji privaljivala buku iz stana u kojem stanuje komšija V. i policiji ukazala da u stanu živi osoba sa mentalnim invaliditetom koja ne može da brine o sebi, sumnjajući da je u konkretnom slučaju žena žrtva nasilja.
PRATIĆE POSTUPANJE POLICIJE ISPRED SKUPŠTINE CRNE GORE
08 Nov

PRATIĆE POSTUPANJE POLICIJE ISPRED SKUPŠTINE CRNE GORE

Podgorica, 8. novembar 2022. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije, po sopstvenoj inicijativi, pratiće postupanje policijskih službenika tokom javnog okupljanja koje je za danas u 18 sati zakazano ispred Skupštine Crne Gore  pod nazivom "Ima nas - Niko više nema pravo da ćuti" u organizaciji nevladinog udruženja "Luča". Tim povodom sa Upravom policije i Centrom bezbjednosti Podgorica održavaće se stalna komunikacija i saradnja kako bi se osiguralo profesionalno i zakonito postupanje policije zasnovano na poštovanju osnovnih ljudskih prava i sloboda.
DRŽAVA DA POŠALJE PORUKU DA NE TOLERIŠE POLICIJSKO NASILJE
31 Oct

DRŽAVA DA POŠALJE PORUKU DA NE TOLERIŠE POLICIJSKO NASILJE

Podgorica, 31. oktobar 2022. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije zatražio je od Uprave policije da informiše o postupanju policijskih službenika prema Damiru Kojaševiću, sportisti iz Podgorice.  Na snimku koji je objavio portal CDM vidljivo je da je Koješević postupao po izdatim naređenjima, nije pružao bilo kakav otpor a eventualni verbalni konflikt u toku preduzimanja službenih mjera i radnji ne može biti opravdanje da se primjenjuju nezakonita sredstva prinude niti da se ona prekorače, na što snimak očigledno ukazuje. 
NIJE ZATRAŽENO ODOBRENJE PRELETA I SLIJETANJA HELIKOPTERA MUP-a SRBIJE NA TERITORIJI CRNE GORE
09 Aug

NIJE ZATRAŽENO ODOBRENJE PRELETA I SLIJETANJA HELIKOPTERA MUP-a SRBIJE NA TERITORIJI CRNE GORE

  Podgorica, 9. avgusta 2022. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije po sopstvenoj inicijativi provjera postupanje policijskih službenika Sektora granične policije prilikom ulaza i izlaza iz Crne Gore delegacije Srpske pravoslavne crkve (SPC) dana 3. avgusta 2022. godine. Savjet je zamolio Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore (MVP) za informaciju da li je let helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije najavljen diplomatskim putem državnim organima Crne Gore i da li je MVP odobrilo taj let.

Pages