ZLOSTAVLJANJE U POLICIJSKOJ STANICI OSTALO NEPROVJERENO

ZLOSTAVLJANJE U POLICIJSKOJ STANICI OSTALO NEPROVJERENO
15 Dec

ZLOSTAVLJANJE U POLICIJSKOJ STANICI OSTALO NEPROVJERENO

Podgorica, 15. decembar 2023. godine - Savjetu za građansku kontrolu rada policije pritužbom se obratio građanin gospodin V.G. iz Kotora, žaleći se na nesavjestan rad u službi policijskog službenika gospodina V.K.  

Podnosilac pritužbe je pojasnio da je 6. avgusta 2023. godine u stanici policije Odjeljenja bezbjednosti (OB) Kotor čekao puna tri sata kako bi u svojstvu građanina dao izjavu na okolnosti događaja od prethodnog dana kada je, kako tvrdi, bio izložen ponižavanju, vrijeđenju i maltretiranju.

Građanin gospodin V.G.  tvrdi da je prvo bio verbalno napadnut u sanitarnim prostorijama u zgradi OB Kotor a potom i fizički na zadnjem sjedištu policijskog vozila. Dok je čekao, nepoznati policijski službenik ga je odveo u toalet i upozorio na “verbalno nasilan” način u pogledu sadržaja izjave koju planira odnosno treba dati. Nakon toga, tvrdi građanin gospodn V.G., da ga je u policijskom vozilu navodno malterirao policijski službenik gospodin V.K. na način da mu je navodno prijetio da će ga “polomiti”, “razbiti od batina” ukoliko mu ne kaže sve što zna i ne dostavi informacije za koje građanin tvrdi da ih nije imao niti bi ih mogao saznati.

Podnosilac pritužbe je Savjetu pojasnio da je bio pribuđen da se brani dok ga je imenovani policijski službenik udarao otvorenim dlanom po glavi pri čemu ga omalovažavao i vrijeđao. Građanin je u pritužbi podnijetom Savjetu istakao da je bio uplašen da će udarci postati i jači kao i da će biti prinuđen, silom i prijetnjama, da da lažni iskaz. 

Građanin tvrdi da je uporno molio policijsklog službenika da ga ne udara, da mu ne prijeti i da od njega ne traži da saopšti informacije o kojima ništa i ne zna. Takvo ponašanje je trajalo sve dok kolege navodno nijesu upozorile V.K. da prestane sa takvim ponašanjem. “Posebno naglašavam, kazao je građanskom nadzoru policije građanin gospodin V.G, da me je imenovani policijski službenik udarao srednjim intezitetom i omamljivačem tj. tejzerom i to po potiljku i zadnjem dijelu vrata, i prijetio mi da će isti upotrijebiti silu ukoliko ne „priznam šta sve znam nakon čega mi je i verbalnim i neverbalnim signalima prijetio da će me šokerom udariti u sljezinu”.  

Savjet je pritužbu uzeo u rad, istom zadužio, u svojstvu obradivačice i izvjestiteljke, članicu Savjeta dr Milenu Popović Samardžić a Upravu policije pozvao da se izjasni na iznijete primjedbe.

Građanin gospodin V.G. je pritužbu Savjetu podnio početkom oktobra 2023. godine a Uprava policije se na istu izjasnila krajem novembra 2023. godine i to na način što je proslijeđeno obavještenje načelnika OB Kotor gospodina Gorana Šćekića prema Kabinetu direktora Uprave policije koje glasi: “U vezi Vašeg dostavljenog dopisa, u prilogu kojeg je dostavljen na dalje postupanje dopis Savjeta za gradansku kontrolu rada policije, broj 32/1-23, obavještavamo Vas da smo dana 31.10. 2023 godine, upoznati od strane sluzbenika Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije, gospodina M.R, da je građanin V.G. iz Kotora, odustao od predmetnog obraćanja i da ne želi bilo kakva dalja postupanja u vezi navedenog, niti želi da učestvuje u bllo kakvim eventualnim postupcima protiv policijskog sluzbenika OB Kotor, V.K.”.

Odgovor Uprave policije je dostavljen na upoznavanje i izjašnjenje podnosiocu pritužbe koji se, do zaključenja, na bilo koji način, pa ni obavještenjem da odustaje od svoje ranije pritužbe, nije obratio Savjetu. 

Bez obzira na posredno saznanje iz Uprave policije da je građanin odustao od svih postupaka protiv imenovanog policijsklog službenika, a Uprava policije je o tome informisana od unutrašnje kontrole policije, Savjet je odlučio da, shodno Poslovniku o radu, nastavi postupanje u predmetnom slučaju i isto zaključi na odgovarajući način. 

Ova odluka je jednoglasno donijeta iz razloga što su u pritužbi iznijeti ozbiljni navodi o postojanju zlostavljanja u službenim prostorijama i službenom vozilu Uprave policije koji su zasluživali da budu provjereni, kako zbog kredibiliteta Uprave policije tako i zbog profesionalnog integriteta policijskog službenika gospodina V.K. U svojoj praksi, od osnivanja, Savjet je često registrovao situacije koje su jasno ukazivale da se građani kao podnosioci suočavaju sa različitim pritiscima kako bi odustali od pritužbi. 

Kako konkretnom prilikom nijesu pružena razumna pojašnjenja, Uprava policije je trebala do kraja ispitati sve okolnosti i utvrditi činjenice o dogođenom, bez obzira na odluku građanina da odustane od postupaka i bez obzira da li bi se provjerama pokazalo da su primjedbe na postupanje policijskog službenika bez utemeljena. Takav pristup bi doprinio unapređenju sveukupnih napora da se osnaže i podstaknu djelotvorne istrage i kroz proaktivni pristup, naročito Uprave policije, doprinosi suzbijanju policijske torture. 

Savjet je zato i iznenađen odgovorom iz Uprave policije pa zato ocjenjuje da se trebao, a i dalje se može iznaći način, da se provjeri da li je u odnosu na postupanje prema konkretnom građaninu bilo i rizika od zastrašivanja i fizičkog zlostavljanja.