POLICIJA UPUTILA IZVINJENJE, POLICAJAC PREMJEŠTEN NA DRUGO RADNO MJESTO

POLICIJA UPUTILA IZVINJENJE, POLICAJAC PREMJEŠTEN NA DRUGO RADNO MJESTO
15 Dec

POLICIJA UPUTILA IZVINJENJE, POLICAJAC PREMJEŠTEN NA DRUGO RADNO MJESTO

Podgorica/Ulcinj, 15. decembar 2023. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije postupao je po pritužbi punomoćnika građanke gopođe S.K. iz Ulcinja, advokata g. Jovana Poleksića, kojom je ukazano na nezakonit rad policijskog službenika Odjeljenja bezbjednosti (OB) Ulcinj, B.M. zbog onemogućavanja imenovanoj građanki da dana 22. jula 2023. godine, podnese krivičnu prijavu protiv određenog lica kao i postupanju prema njoj, konkretnom događaju i licu koji je usmenim putem prijavila. 

O tome detaljnije ovdje: http://www.kontrolapolicije.me/blog/ulcinj-policajac-bm-odbio-da-pomogne-gra%C4%91anki 

Savjet je, kako dodaju, pritužbu uzeo u razmatranje, za obradu zadužio svog člana i obratio se Upravi policije da informiše o slučaju. 

Uprava policije, Regionalni centar bezbjednosti “Jug” - OB Ulcinj, u odgovoru koji je dostavljen Savjetu povodom ovog slučaja, konstatovala je na temelju izvršenih provjera da navodi iznijeti u pritužbi građanke S.K. “nijesu potvrđeni” iako je i sama pružila informacije koje su u potpunosti saglasne sa onim koje je iznio advokat g. Poleksić.

Savjet je pažljivo i detaljno analizirao i diskutovao sadržaj odgovora Uprave policije i na temelju istog odlučio da u cjelosti prihvati pritužbu građanke gospođe S.K. kao osnovanu i opravdanu. 

Savjet je ocijenio da je policijski službenik g. B.M. propustio da prema građanki gđi S.K. postupi obazrivo i profesionalno i uvaži činjenicu da je ona u službene prostorije policije pristupila zbog podnošenja prijave usljed osjećaja da joj je ugrožena bezbjednost. Savjet je ocjenio i da je u konkretnom slučaju policijski službenik g. B.M. postupio neprofesionalno i protivno standardima o načinu obavljanja policijskih poslova i primjeni ovlašćenja u obavljanju tih poslova. 

Savjet je ocjenio da se radi o ozbiljnom profesionalnom propustu koji degradira ne samo njega, već i OB Ulcinj u cjelini zbog mogućih i osnovanih zaključaka da su tamošnje starješine posvećene zaštiti interesa moćnih pojedinaca umjesto vladavini prava. 

Komunikacija Uprave policije sa mehanizmima koji su shodno Zakonu o unutrašnjim poslovima nadležni za provjeru primjene policijsklih ovlašćenja, ili povodom bilo koje druge pritužbe i primjedbe na postupanje policijskih službenika, treba da bude u pravcu utvrđivanja dodatnih činjenica, rasvjetljavanja postupanja i potvrde povjerenja građana, a ne, kako se pokazuje u konkretnom slučaju, u funkciji prikrivanja činjenica, i da kroz igru riječi zbog upotrijebljenih termina koji su inače za konkretni događaj sasvim nevažnog značenja, doprinosi stvaranju dodatne konfuzije kako bi se zapravo relativizovalo konkretnoi nesporno neprofesionalno policijsko postupanje.

Uprava policija je potvrdila da je građanka gđa S.K. kritičnog dana zaista pristupila u službene prostorije policije ali što je posebno interesantno i zabrinjavajuće nije se bavila razlozima istog i stvarnom provjerom njenih navoda da je onemogućena da podnose prijavu protiv muškarca koji joj je prijetio i vrijeđao je. 

Tvrdnje i odgovor iz Uprave policije mogu da vode zaključku kao da je građanki gđi S.K. kritičnog dana navodno bilo dosadno i da je željela da nekoliko minuta, iako bez opravdanog razloga i smisla, provede u stanici policije. Takav pristup je nerazumljiv i nedopustiv, vrijeđa ljudsko dostojanstvo građana i Savjet je zbog svog ukupnog mandata i sistemske uloge dužan da odlučno i oštro na to reaguje.

Savjet je zato preporučio direktoru Uprave policije da se, do daljnjeg, policijski službenik g. B.M. u daljim rasporedima pri obavljanju policijskih poslova oslobodi rada u dežurnoj službi i zaprimanja prijava od građana. 

Savjet je preporučio i da se policijski službenik g. B.M. što prije uputi na odgovarajuću obuku kojom bi se poboljšala njegova komunikacija sa građanima, uvažavanje i prepoznavanja opravdanog interesa kod građana koji pristupaju u službene prostorije policije te unaprijedile vještine i sposobnosti da objektivno i nepristasno zaprimi prijave i o tome konsultuje pretpostavljene i nadležne.

Savjet je takođe preporučio da pretpostavljeni starješina policijskog službenika g. B.M. bez odlaganja ostvari kontakt sa podnositeljkom pritužbe gđom S.K. i njenim punomoćnikom advokatom g. Jovanom Poleksićem i uputi izvinjenje zbog nespornog profesionalnog propusta.

Uprava policije odnosno OB Ulcinj povodom usvojenog zaključka i preoporuke povratno su informisali da su uzimajući u obzir upute date u zaključku, službenika g. B.M. raporedili na drugo odgovarajuće radno mjesto i preduzeli druge neophodne mjere u cilju osposobljavanja u smislu poboljšanja njegove komunikacije i uopšte saradnje sa građanima. 

Iz Uprave policije je saopšteno da, iako u postupku njihovih provjera nijesu mogli potvrditi navode, starješina Stanice policije OB Ulcinj pozvao je građanku gđu S.K, sa njom obavio razgovor putem telefona i uputio joj izvinjenje u vezi nastalog nesporazuma.

Takođe, policijskom službeniku g. B.M. je ukazano na neophodnost da sa građankom gđom S.K. odnosno njenim punomoćnikom ostvari kontakt i istima takode uputi izvinjenje zbog neadekvatnog postupanja u predmetnom događaju.

Savjet je direktoru Upravu policije uputio dopis kojim pohvaljuje pristup i preduzete radnje od strane načelnika OB Ulcinj g. Blaža Ćetkovića.