POLICIJA POVRATNO INFORMISALA: UPUĆENO IZVINJENJE A POLICAJAC PREMJEŠTEN NA DRUGO RADNO MJESTO

POLICIJA POVRATNO INFORMISALA: UPUĆENO IZVINJENJE A POLICAJAC PREMJEŠTEN NA DRUGO RADNO MJESTO
19 Dec

POLICIJA POVRATNO INFORMISALA: UPUĆENO IZVINJENJE A POLICAJAC PREMJEŠTEN NA DRUGO RADNO MJESTO

Podgorica, 15. decembar 2023. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije postupao je po pritužbu punomoćnika građanke gospođe S.K. iz Ulcinja, advokata gospodina Jovana Poleksića, kojom je ukazano na nezakonit rad policijskog službenika Odjeljenja bezbjednosti (OB) Ulcinj, gospodina B.M. zbog onemogućavanja imenovanoj građanki da dana 22. jula 2023. godine, podnese krivičnu prijavu protiv određenog lica kao i postupanju prema njoj, konkretnom događaju i licu koji je usmenim putem prijavila. 

U pritužbi je navedeno da je se 21. jula 2023, godine, u popodnevnim časovima, u stambenoj zgradi/kući u Ulcinju, građanin g. M.Z. obratio se građanki gđi S.K., prijetnjom da će je izbaciti iz kuće, povišenim glasom, vičući i galameći, uputivši joj tom prilikom uvrijedljive riječi. Ovakvim postupanjem, kako je punomoćnik advokat gospodin Poleksić naveo, g. M.Z. izvršio je krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti ugrožavanje sigurnosti, nasilničko ponašanje ili neko drugo krivično djelo. Dan nakon opisanog događaja građanka, pošto se, kako je u pritužbi navedeno, pribrala, u prostorijama Uprave policije u Ulcinju pokušala je prijaviti navedeni događaj shvativši isti veoma ozbiljno, međutim, policijski službenik g. B.M. umjesto da njenu izjavu uzme na zapisnik i preduzme sve potrebne službene radnje u cilju zaštite imenovane odbio je da postupi na iznijeti način nečinjenjem.

Zakonski zastupnik gospođe S.K., advokat g. Jovan Poleksić, takođe je konstatovao da nepostupanje ovlašćenog policijskog službenika po usmenoj prijavi kod nje je stvorilo predstavu da građanin g. M.Z. uživa nezakonitu i neformalnu zaštitu pojedinih policijskih službenika, pojačalo kod nje osjećaj poniženja i bespomoćnosti, kao i dodatni strah i bojazan za svoj život i zdravlje posebno imajući u vidu da sama boravi u stanu koji se nalazi u stambenoj zgradi čiji je suvlasnik g. M.Z. kojeg praktično svakodnevno susrijeće, a koji nije u njegovoj svojini niti susvojini.

Savjet je predmetnu pritužbu uzeo u razmatranje, istom za obradu zadužio svog člana i obratio se Upravi policije da informiše o slučaju. 

Uprava policije, Regionalni centar bezbjednosti “Jug” - OB Ulcinj, u odgovoru koji je dostavljen Savjetu povodom predmetnog slučaja, konstatovala je na temelju izvršenih provjera da navodi iznijeti u pritužbi građanke S.K. “nijesu potvrđeni” iako je i sama pružila informacije koje su u potpunosti saglasne sa onim koje je iznio advokat g. Poleksić.

Savjet je pažljivo i detaljno analizirao i diskutovao sadržaj odgovora Uprave policije i na temelju istog odlučio da u cjelosti prihvati pritužbu građanke gospođe S.K. kao osnovanu i opravdanu. 

Savjet je ocijenio da je policijski službenik g. B.M. propustio da prema građanki gospođi S.K. postupi obazrivo i profesionalno i uvaži činjenicu da je ista u službene prostorije policije pristupila zbog podnošenja prijave usljed osjećaja da joj je ugrožena bezbjednost. Savjet je ocjenio da je u konkretnom slučaju policijski službenik g. B.M. postupio neprofesionalno i protivno standardima o načinu obavljanja policijskih poslova i primjeni ovlašćenja u obavljanju tih poslova. 

Savjet je ocjenio da se radi o ozbiljnom profesionalnom propustu koji degradira ne samo njega, već i OB Ulcinj u cjelini zbog mogućih i osnovanih zaključaka da su tamošnje starješine posvećene zaštiti interesa moćnih pojedinaca umjesto vladavini prava. 

Komunikacija Uprave policije sa mehanizmima koji su shodno Zakonu o unutrašnjim poslovima nadležni za provjeru primjene policijsklih ovlašćenja, ili povodom bilo koje druge pritužbe i primjedbe na postupanje policijskih službenika, treba da bude u pravcu utvrđivanja dodatnih činjenica, rasvjetljavanja postupanja i potvrde povjerenja građana, a ne, kako se pokazuje u konkretnom slučaju, u funkciji prikrivanja činjenica, i da kroz igru riječi zbog upotrijebljenih termina koji su inače za konkretni događaj sasvim nevažnog značenja, doprinosi stvaranju dodatne konfuzije kako bi se zapravo relativizovalo konkretno  i nesporno neprofesionalno policijsko postupanje. 

Uprava policija je potvrdila da je građanka gđa S.K. kritičnog dana zaista pristupila u službene prostorije policije ali što je posebno interesantno i zabrinjavajuće nije se bavila razlozima istog i stvarnom provjerom njenih navoda da je onemogućena da podnose prijavu protiv muškarca koji joj je prijetio i vrijeđao je. Tvrdnje i odgovor iz Uprave policije mogu da vode zaključku kao da je građanki gđi S.K. kritičnog dana navodno bilo dosadno i da je željela da nekoliko minuta, iako bez opravdanog razloga i smisla, provede u stanici policije. Takav pristup je nerazumljiv i nedopustiv, vrijeđa ljudsko dostojanstvo građana i Savjet je zbog svog ukupnog mandata i sistemske uloge dužan da odlučno i oštro reaguje.

Savjet je preporučio direktoru Uprave policije da se, do daljnjeg, policijski službenik g. B.M. u daljim rasporedima pri obavljanju policijskih poslova oslobodi rada u dežurnoj službi i zaprimanja prijava od građana. 

Savjet je preporučio da se policijski službenik g. B.M. što prije uputi na odgovarajuću obuku kojom bi se poboljšala njegova komunikacija sa građanima, uvažavanje i prepoznavanja opravdanog interesa kod građana koji pristupaju u službene prostorije policije te unaprijedile vještine i sposobnosti da objektivno i nepristasno zaprimi prijave i o tome konsultuje pretpostavljene i nadležne.

Savjet je takođe preporučio da pretpostavljeni starješina policijskog službenika g. B.M. bez odlaganja ostvari kontakt sa podnositeljkom pritužbe gđom S.K. i njenim punomoćnikom advokatom g. Jovanom Poleksićem i uputi izvinjenje zbog nespornog profesionalnog propusta.

Uprava policija odnosno OB Ulcinj povodom usvojenog zaključka i preoporuke povratno su informisali da su uzimajući u obzir upute date u predmetnom zakljucku, službenika g. B.M. raporedili na drugo odgovarajuće radno mjesto i preduzeli druge neophodne mjere u cilju osposobljavanja istog u smislu poboljšanja njegove komunikacije i uopšte saradnje sa građanima. 

Osim navedenog, saopštenoi je iz UP, iako u postupku njihovih provjera nijesu mogli potvrditi navode, starješina Stanice policije OB Ulcinj pozvao je građanku S.K., sa istom obavio razgovor putem telefona i uputio joj izvinjenje u vezi nastalog nesporazuma a policijskom službeniku Branku Miliću je ukazano na neophodnost da sa građankom S.K. odnosno njenim punomoćnikom advokatom Jovanom Poleksićem ostvari kontakt i istima takode uputi izvinjenje zbog neadekvatnog postupanja u predmetnom događaju.

Savjet je direktoru Upravu policije uputio dopis kojim se pohvaljuje pristup i preduzete radnje od strane načelnika OB Ulcinj g. Blaža Ćetkovića