POSJETA DELEGACIJE EVROPSKOG KOMITETA ZA PREVENCIJU TORTURE, NEČOVJEČNOG I DEGRADIRAJUĆEG POSTUPANJA

POSJETA DELEGACIJE EVROPSKOG KOMITETA ZA PREVENCIJU TORTURE, NEČOVJEČNOG I DEGRADIRAJUĆEG POSTUPANJA
08 Jun

POSJETA DELEGACIJE EVROPSKOG KOMITETA ZA PREVENCIJU TORTURE, NEČOVJEČNOG I DEGRADIRAJUĆEG POSTUPANJA

Podgorica, 8. jun 2022. godine - Članovi Odbora za bezbjednost i odbranu Dragan Ivanovic i Vladan Raičević, sa predstavnicima Savjeta za građansku kontrolu rada policije dr Milenom Popović Samardžić i prof dr Draženom Cerovićem, sastali su se danas sa delegacijom Evropskog komiteta za prevenciju torture, nečovječnog i degradirajućeg postupanja.

Cilj posjete koju delegacija realizuje u Crnoj Gori predstavlja ispitivanje postupanja prema licima lišenih slobode od strane službenika za sprovođenje zakona, kao i uslova u kojima borave.

Ovom prilikom, predstavnik delegacije Evropskog komiteta Niko Hirs, kazao je da je ova posjeta peta u nizu koju sprovode u Crnoj Gori, i dodao da ima za cilj da provjeri realizaciju preporuka koje je to tijelo sačinilo i uputilo Vladi Crne Gore 2017. godine, a tiče se poštovanja Konvencije o ljudskim pravima i zloupotrebama prema zatvorenicima od strane policijskih službenika.

Tokom izlaganja, član Odbora za bezbjednost i odbranu Dragan Ivanović kazao je da je u prethodnom periodu, u Crnoj Gori zabilježeno prekoračenje ovlašćenja od strane zaposlenih u Upravi policije, te dodao da je Odbor za bezbjednost i odbranu kroz realizaciju svoje kontrolne funkcije, u više navrata, saslušao brojne starješine Uprave policije i bavio se pitanjima prekoračenja ovlašćenja u toj instituciji. Kako je istakao, Uprava policije u okviru svoje organizacione strukture ima Odjeljenje za unutrašnju kontrolu koje se, u prethodnom periodu, bavilo iznijetim pitanjima. Ivanović je naveo i da je posljednja promjena rukovodstva, na čelu Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, ohrabrujuća, te da se u predstojećem periodu mogu očekivati rezultati.

U kontekstu pitanja prekoračenja ovlašćenja od strane policije, Ivanović je govorio i o izazovima sa kojima se suočavaju službenici u ovakvim situacijama, dodajući da do njih nekada dolazi i zbog reagovanja policijskih službenika u zatvorskim jedinicama, a tokom obračuna kriminalnih grupa. On je učesnicima sastanka predstavio i posljednje izmjene i dopune Zakona o unutrašnjim poslovima, kojima je u značajnoj mjeri omogućeno podmlađivanje policijskog kadra, kroz penzionisanje određene kategorije službenika, shodno njihovoj odluci. U zaključnici izlaganja, član Odbora Dragan Ivanović je govorio o izazovima funkcionisanja u zatvorskim ustanovama, te ukazao na potrebu njihove bolje tehnološke opremljenosti. 

Ovom prilikom, članica Savjeta za građansku kontrolu rada policije dr Milena Popović-Samardžić, govoreći o radu tijela koje predstavlja, između ostalog, istakla je saradnju koja je u prethodnom periodu ostvarena sa nadležnim medicinskim ustanovama, a u cilju obrade slučaja koji je bio predmet građanske kontrole rada policije, posebno uvažavajući doprinos visokoj profesionalizaciji i podizanju kredibiliteta rada Savjeta, a time i povjerenja građana Crne Gore.

Delegacija Evropskog komiteta za prevenciju torture, nečovječnog i degradirajućeg postupanja boravi u Crnoj Gori od 6. do 13. juna 2022. godine, a tokom ovog boravka, planirani su sastanci sa predstavnicima Ministarstva pravde i Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, te realizacija intervjua sa zatvorenicima, provjera materijalnih uslova u jedinicama, shodno čemu će sačiniti i uputiti preporuke Vladi Crne Gore. 

Delegaciju su činili: Niko Hirs, šef delegacije, kao i članovi - Marios Anastasi, Sanja Bezbradica-Jelavić, Omer Muslumanoglu i Frančeska Gordon.

Izvor:  https://www.skupstina.me/me/clanci/odbor-za-bezbjednost-i-odbranu-sa-delegacijom-evropskog-komiteta-za-prevenciju-torture-necovjecnog-i-degradirajuceg-postupan