NEDOVOLJNA A POTOM PREKOMJERNA UPOTREBA SLUŽBENIH OVLAŠĆENJA

NEDOVOLJNA A POTOM PREKOMJERNA UPOTREBA SLUŽBENIH OVLAŠĆENJA
14 Jul

NEDOVOLJNA A POTOM PREKOMJERNA UPOTREBA SLUŽBENIH OVLAŠĆENJA

Nikšić/Podgorica, 14. jul 2022. godine - Savjet za građansku kontrolu policije reagovao je povodom jučerašnjih događaja u Nikšiću vođen sumnjom da je došlo do neadektne, nedovoljne a potom i do prekomjerne upotrebe sile i hemijskih sredstava prinude. 

Tim povodom upućen je zahtjev Upravi policije za izjašnjenje na okolnosti jučerašnjeg događaja.

Zatraženi su odgovori na ova pitanja:

  • Ko je organizator jednog, a ko je organizator drugog skupa? 
  • Koliko gradjana je prema procjeni policije bilo prisutno na jednom, a koliko na drugom skupu?
  • Koje aktivnosti i koje mjere je policija preduzela kako bi spriječila kontakt dvije suprotstavljene grupe?
  • Ko je donio odluku da se primijeni neselektivna mjera, upotreba suzavca, i šta je policija preduzela da deeskalira tenzije i prevenira upotrebu sile i sredstava prinude? 
  • Da li je policija sprovodila aktivnosti po preporuci Savjeta iz zaključka po prijavi Branka Martinovića sa Cetinja: 

“Savjet je tim povodom preporučio Upravi policije da sprovede obuku policijskih službenika o (1) pregovaračkom upravljanju protestima i (2) opasnostima od hemijskih iritanasa, praktičnom i dosljednom poštovanju uputstva za bezbjednu upotrebu hemijskih iritanasa, rizicima višestrukog izlaganja, faktorima životne sredine i rizicima direktnog izlaganja traumama od slabo ciljane municije kao i drugih faktora rizika sa posebnim osvrtom na osjetljive grupe.”

  • Zašto policija nije reagovala na otvoreno slanje poruka nacionalne i vjerske mržnje, što je podsjećamo krivično djelo - Izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, član 370 Krivičnog zakonika „Ko javno podstiče na nasilje ili mržnju prema grupi ili članu grupe koja je određena na osnovu rase, boje kože, religije, porijekla, državne ili nacionalne pripadnosti, kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina?