PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

POVODOM INFORMACIJE DA SE PUCALO NA POLICIJSKE SLUŽBENIKE
23 Sep

POVODOM INFORMACIJE DA SE PUCALO NA POLICIJSKE SLUŽBENIKE

Podgorica, 21. septa,bar 2021. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije je pratio primjenu policijskih ovlašćenja i poštovanje ljudskih prava na demonstracijama na Cetinju koje su 5. septembra 2021. godine  održane zbog protivljenja politici negiranja i asimilacije. Predsjednik i članovi Savjeta, advokat Zoran Čelebić, dr Aleksandar Mugoša i Aida Petrović, pratili su postupanje policijskih službenika na samom prilazu Cetinju, nadomak skretanja za Belveder.
DOK JE POMOGAO NEPOZNATOJ ĐEVOJCI, POLICIJA GA GAĐALA GUMENOM MUNICIJOM
13 Sep

DOK JE POMOGAO NEPOZNATOJ ĐEVOJCI, POLICIJA GA GAĐALA GUMENOM MUNICIJOM

Građanin gospodin Dejan Gogić (1980), mašinbravar iz Nikšića, preko aktivista Crnogorskog helsinškog odbora, obratio se Savjetu za građansku kontrolu rada policije pritužbom iznoseći ozbiljne primjedbe na postupanje policije. Naveo je da je 5. septembra 2021. godine sa prijateljima bio na gradskom trgu na Cetinju. Bio je u neposrednoj blizini kordona policije, na svega nekoliko metara od njih. 
SLUČAJ PETOGODIŠNJE ĐEVOJČICE: MAJKA TVRDI DA SE PREĆERANA KOLIČINA SUZAVCA ODRAZILA NA NJENO ZDRAVLJE
13 Sep

SLUČAJ PETOGODIŠNJE ĐEVOJČICE: MAJKA TVRDI DA SE PREĆERANA KOLIČINA SUZAVCA ODRAZILA NA NJENO ZDRAVLJE

Trgovkinja sa Cetinja gospođa V.S. (1997), majka malodobne đevojčice (2016), preko aktivista Crnogorskog helsinškog odbora, obratila sa pritužbom na postupanje policije Savjetu za građansku kontrolu rada policije. “Mala mi se požalila od poneđeljka, kada je pošla u vrtić, da je peču okice. Nijesmo nažalost tome pridavale puno pažnje jer kako da đetetu objasnimo da je to od dejstva suzavca zbog postupanja policije” kazala je majka građanskom nadzoru policije. 

Pages