SLUČAJ RADONČIĆ: SELEKTIVNOST POLICIJE U PODRŠCI I ZAŠTITI NOVINARA

SLUČAJ RADONČIĆ: SELEKTIVNOST POLICIJE U PODRŠCI I ZAŠTITI NOVINARA
24 Sep

SLUČAJ RADONČIĆ: SELEKTIVNOST POLICIJE U PODRŠCI I ZAŠTITI NOVINARA

Podgorica, 23. septembar 2022. godine - Nezavisni novinar gospodin Šeki Radončić obratio se pritužbom Savjetu za građansku kontrolu rada policije kako bi istio pratio i ocijenio postupanje Uprave policije zbog javnog oglašavanja na društevnih mrežama starješine u Centru bezbjednosti (CB) Podgorica.

Građani D.D. i D.J, od kojih je drugi (J.) starješina u CB Podgorica, imali su neprimjereni i protivzakoniti nastup na društvenoj mreži Facebook, na zvaničnoj stranici portala “Standard” a povodom teksta “Radončić: Vlada pada, a Abazović želi napustiti četničko kolo” koji je objavljen dana 22. januara 2022. godine na ovom linku https://www.standard.co.me/politika/radoncic-vlada-pada-abazovic-zeli-napustiti-cetnicko-kolo/?fbclid=IwAR3Z1WG2C6IHgYmsb-WOIrgvfof8SYFf4obL0jaONDo5VOjf_NqFbWNA1U0. Građanin D.D. objavio je komentar, 23.01.2022. godine, ove sadržine: “Operi zube Turčine dolazi moj kurac u kontrolu”. Na to se nadovezao policijski službenik D.J., koji je sa D.D. i prijatelj na Facebooku, na način što je istog dana, u dva navrata, napisao ove poruke: “radi nešto” i “ako treba tu sam da se radi na frezeru, cirkular, da se čisti pilotina” na što mu je D.D., istog dana, odgovorio “evo radim pletem korpu ovom pjesniku” što je policijski službenik označio sa “Sviđa mi se”.

NVO Crnogorski helsinški odbor za ljudska prava, preko svog člana i tadašnjeg generalnog sekretara Aleksandra Saše Zekovića, o tome je obavijestila Upravu policije - CB Podgorica dana 08.02.2022. godine, kao i v.d. Vrhovnu državnu tužiteljku Crne Gore dana 09.02.2022. godine - https://www.standard.co.me/hronika/zekovic-policijski-staresina-ucestvovao-u-vrijedjanju-radoncica-potrebna-hitna-reakcija-up/ 

Kao novinar, 10.02.2022. godine, Radončić se obratio i vladinoj Komisiji za zaštitu novinara. 

O slučaju detaljnije ovdje: http://kontrolapolicije.me/blog/slu%C4%8Daj-novinara-radon%C4%8Di%C4%87a-da-li-je-slu%C5%BEbenik-postupio-protivno-eti%C4%8Dkim-na%C4%8Delima-crnogorske 

Direktor Uprave policije, ovim povodom, Savjetu je dostavio sljedeću dokumentaciju: Akt CB Podgorica, od 24 06.2022; Mišljenje Etičkog odbora;  Službenu zabilješku o obavljenom razgovoru sa ODT i Zapisnik o obavještenju prikupljenom od građanina D.J.

U Informaciji CB Podgorica je, između ostalog, navedeno da je od službenika D.J. prikupljeno obavještenje u svostvu građanina u kojoj se izjasnio da je više puta prijatelja D.D. na društvenoj mreži pitao, kako u komentarima tako i telefonskim putem, zašto piše po mrežama i portalima, kad je bolje da se bavi svojim poslom - stolarskim zanatom, istakavši da, kao policijski službenik, nije imao namjeru dati komentar u negativnom kontekstu kako je navedeno u pritužbi. S tim u vezi, na osnovu prikupljenih obavještenja dana 09.02.2022. godine dežurni VBS M.P. dostavio je spise predmeta DT u ODT u Podgorici A.K. koja je sa predmetom upoznala VDT R.A., koja se izjasnila da u predmetnom događaju nema elemenata KD iz nadležnosti VDT-a, te je ODT konstatovala da povodom predmetnog događaja policija cijeni postojanje prekršaja. 

Savjet je takođe informisan da, na  zahtjev CB Podgorica, Etički odbor povodom predmetnog slučaja jednoglasno dao mišljenje da u predmetnom slučaju nema elemenata kršenja Kodeksa policijske etike, uz preporuku svim policijskim službenicima da na društvenim mrežama izbjegavaju komunikaciju koja za cilja ima omalovažavanje, diskriminaciju, prijetnje, izazivanje nasilja ili nereda.

Savjet, iz više razloga, nije bio zadovoljan postupanjem Uprave policije u konkretnom slučaju. Direktor Zoran Brđanin, koji je u prethodnom rukovodstvu Uprave policije bio i kontakt oficir za saradnju sa Savjetom za građansku kontrolu rada policije, ne samo što je nastavio praksu, od kada je stupio na dužnost, da ignoriše jasne preporuke građanskog nazdora policije, nego ni svoj javni, medijski, nastup nije iskoristio da jasno pozove policijske službenike, da kroz svoje aktivnosti, ne podržavaju, afirmišu ili da ne ćute na govor mržnje i nasilje na društvenim mrežama kojem, kroz svoje aktivnostgi, neposredno svjedoče.

U Savjetu se stekao utisak da instrukcioni telegram 01 broj 44, od 25.10.2019. godine, koji je upućen svim jedinicima policije na osnovu preporuke građanskog nadzora policije, a u čijoj implementaciji je značajno i pozitivno učestvovao i gospodin Brđanin, više nije u funkciji a Savjetu nije poznato da je isti zamijenjen nekog drugom, kvalitetnijom i operativnijom instrukcijom. Savjet je, opet, preporučio da se pristup ispoljen kroz instrukciju iz 2019. reafirmiše prema svim organizacionim jedinicima policije. 

Savjet je bio mišljenja da je policijski službenik D.J. trebao jasno i odlučno da demantuje svoju vezu sa slučajem, ukoliko je zaista i nema, i da se distancira od svega što ukazuje ili bi moglo da se prepozna kao govor mržnje i nasilje. 

Savjet je konstatovao da se Uprava policije povodom slučaja nije javno oglasila pa za razliku od nekih ranijih slučajeva, nije odbacila niti se distancirala od neprimjerenosti bilo koje vrste koje mogu negativno da utiču na povjerenje u javnosti. Nije iskazala podršku jednom novinaru u njegovom radu, kako je u drugim slučajevima znala da učini. Savjet smatra da Uprava policije ne treba da bude dio političkih podjela i opredjeljenja u Crnoj Gori i da se selektivno postavlja prema novinarima, posebno da ignoriše situacije u koje su našli novinari koji su prepoznati kao kritičari vlasti i Vlade Crne Gore.