POLICIJA (NE)ĆUTI O SVOJIM NEDOSTACIMA I PROPUSTIMA

POLICIJA (NE)ĆUTI O SVOJIM NEDOSTACIMA I PROPUSTIMA
22 Dec

POLICIJA (NE)ĆUTI O SVOJIM NEDOSTACIMA I PROPUSTIMA

Savjetu za građansku kontrolu rada policije obratio se pritužbom građanin L.H., novinar iz Podgorice, zbog provjere da li su dana 2. na 3. jul 2021. godine policijski službenici Centra bezbjednosti (CB) Podgorica postupali u skladu sa ovlašćenjima, svojim kapacitetima i očekivanim standardima.

Savjet je upoznat da je podnosilac pritužbe koji je i novinar, neposredno (pozivom i odlaskom u službene prostorije) i pisanim putem, prijavio Upravi policije nedolično ponašanje grupe nepoznatih lica prema pripadnicima policije. Posebno je primijetio “trenutak kada četiri građanina (u civilnoj odjeći) podižu policijskog službenika (u službenoj uniformi) za ruke i noge i iznose ga iz mase, odnosno, distanciraju ga”. Ta tvrdna je posebno izazvala pažnju javnosti. 

Pored nošenja policijskog službenika, podnosilac pritužbe je istakao da je vidio i fizički nasrtaje, sprječavanje policajaca da reaguju, na način da osobe u civilnoj odjeći "razvađaju" i tako oduzimaju mogućnost službenicima policije da reaguju. Podnosilac pritužbe je bio u pratnji dvojice svojih kolega koji su takođe očevici. Prije svega, Savjet je preporučio, jer to nije urađeno ni četiri dana nakon incidenta, neodložno kontaktiranje svih tih osoba.

Savjet je pritužbu uzeo u rad i istom, u svojstvu obrađivača i izvjestioca, zadužio svog člana prof.dr Dražena Cerovića.

Kako je ukazano da se na društvenim mrežama i u medijima, a i Savjet je bio u posjedu istih, pojavilo nekoliko snimaka koji djelimično rasvjetljavaju događaj kako u pogledu postupanja  prema policiji ali i postupanja policije prema građanima, Savjet se interesovao kod direktora Uprave policije za hitan odgovor da li su izuzeti snimci sa svih mogućih lokacija i koliko su korisni kako za rasvjetljavanje događaja tako i za provjeru postupanja policijskih službenika prema građanima. 

Savjet je zatražio i da mu se dostavi izvještaj(i) koji su podnijeli policijski službenici odnosno nadležne starješine zbog samog događaja a posebno o upotrebi sredstava prinude.

Savjet je zatražio uvid u originalnu dokumentaciju ili kopiju iste.

Savjet je zatražio od direktora Uprave policije, da zbog interesa i povjerenja javnosti, on lično, kao starješina Uprave policije, odgovori na listu pitanja: da li su policijski službenici CB Podgorica imali odgovarajuću podršku svojih kolega i da li je na vrijeme stiglo pojačanje (1), da li su imali adekvatne procjene i pripreme za službenu intervenciju (2), da li su, veoma važno, postupajući policijski službenici bili stručno i iskustvom osposobljeni za datu intervenciju (3), da li je konkretnoj situaciji prisustvovao i adekvatno djelovao (postupao) dežurni starješina (4), da li su u konkretnom slučaju primijenjana sva sredstva prinude koja je zahtijevala data situacija (5), da li su policijski službenici bar u nekom trenutku, kako pokazuju određeni snimci, bili u opasnosti (6), da li se moglo spriječiti povređivanje policijskog službenika da su primijenjena u srazmjernom mjeri sva sredstva prinude i da je na vrijeme reagovala podrška prema intervenciji (7). 

Savjetu za građansku kontrolu rada policije je posebno važno da odgovori i na ova pitanja: da li su prilikom službene intervencije ispred ugostiteljskog objekta prekoračena ovlašćenja prema nekom od građana na šta ukazuju određeni snimci (1), da li su prekoračena policijska ovlašćenja prema nekom od građana u trenutku lišavanja slobode, transporta do službenih prostorija policije ili tokom boravka u prostorijama za zadržavanje (2), da li je u konkretnoj situaciji zakazala starješinska komunikacija i odgovornost (3) i da li je primjećujete da dolazi na tzv. plavog zida ćutanja i neprimjerene, protivzakonite, solidarnosti.

Konačno, Savjet se interesovao da li se Uprava policija u odnosu na konkretni događaj i dalja interesovanja javnosti, adekvatno i blagovremeno oglasila.

Savjet je pozdravio reagovanje Sindikata Uprave policije ovim povodom kao i najavu postupka unutrašnje kontrole policije. O tome dostupno ovdje, Do okončanja ovog postupka, Savjet nije upoznat o ishodu ovog postupka, niti je na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova  uspio pronaći Izvještaj o obavljenoj kontroli povodom ovog incidenta.

Uprava policije je, kroz javno saopštenje, saopštila da su službenici CB Podgorica pružali asistenciju Komunalnoj policiji, koja je kontrolisala radno vrijeme ugostiteljskih objekata zbog čije aktivnosti je negodovalo više gostiju u kontrolisanom objektu.„Tokom vršenja ove službene radnje došlo je do napada na policijske službenike. S lica mjesta je dovedeno i saslušano šest osoba, a o događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu, koji je naložio da se slobode liši vlasnik kontrolisanog ugostiteljskog objekta, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti na štetu policijskih službenika”. Vlasnik je demantovao Upravu policije koja se u svom javnom saopštenju nije osvrnula na način kako su policijskih službenici primjenili ovlašćenja, da li to bilo adekvano i profesionalno, i da li je došlo do prekoračenja ovlašćenja.

I nakon više urgencija, Uprava policije je nastavila ćutanje i propustila priliku da se izjasni na navode kako podnosioca pritužbe tako i na one navode koji su, povodom ovog incidenta, bili prisutni u javnosti. 

Prije zaključenja predmeta, Savjet je kontaktirao podnosioca pritužbe, novinara gospodina L.H., interesujući se da li je, od trenutka podnošenja pritužbe ali i prijave u CB Podgorica do danas, kontaktiran od strane Uprave policije, Odjeljenja za unutrašnju kontrolu rada policije ili nekog drugog državnog organa kako bi dao pojašnjenje ili iskaz. Gospodin L.H. je saopštio da nikada nije kontaktiran ali je upoznao Savjet sa određenim ličnim negativnim iskustvom koje je započelo nakon što je lično u stanici policije neposredno podnio prijavu i pošto se obratio građanskom nadzoru policije. Savjet je iskazao zabrinutost zbog uznemiravanja novinara gospodina L.H. i odlučio da o tome obavijesti Vladu Crne Gore odnosno njenu Komisiju za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija. 

Savjet je kod činjenice da Uprava policije nije uzela u obzir i provjerila navode novinara gospodina L.H, koji je bio i svjedok primjene policijskih ovlašćenja, prepoznao ozbiljan profesionalni propust na koji, ovim zaključkom, naročito ukazuje Ministru i zahtijeva odgovarajuće pojašnjenje.

Kako je izostao odgovor direktora Uprave policije, Savjet je odlučio da obustavi dalje postupanje po ovoj pritužbi zato što nije u mogućnosti da završi pokrenuti postupak kontrole primjene policijskih ovlašćenja. 

Iako su dostupni određeni snimci koji vjerodostojno ukazuju na neadekvatnu i nedovoljnu primjenu policijskih ovlašćenja, Savjet je odlučio da obustavi svoje dalje postupanje jer Uprava policije nije pružila ni tražene podatke koji se odnose na postupanje policijskih službenika prema građanima i da li je pri tome došlo do eventualnog prekoračenja ovlašćenja.

Komunikacija sa direktorom Uprave policije i njegov odnos uvažavanja važnosti nadzora policije su ključni za kvalitet i blagovremenost postupanja Savjeta za građansku kontrolu rada policije ali i za ukupnu prevenciju i sankcionisanje neprofesionalnog i naadekvatnog policijskog postupanja.

Savjet je podsjetio da se shodno Zakonu o unutrašnjim poslovima, član 193, Ministarstvo stara o primjeni ocjena, preporuka i zaključaka Savjeta, te da je Ministar unutrašnjih poslova dužan da o preduzetim mjerama i radnjama, obavijesti Savjet bez odlaganja, a najkasnije u roku od 20 dana od dana prijema ocjene, preporuke ili zaključka.

Nakon obavještenja od Ministra, kvaliteta i sadržaja eventualno ponuđenih informacija, Savjet će razmotriti mogućnost da ponovo aktivira postupanje po ovoj pritužbi.