POZIV ZA IZBOR KONSULTANTA/KINJE

POZIV ZA IZBOR KONSULTANTA/KINJE
27 Dec

POZIV ZA IZBOR KONSULTANTA/KINJE

Savjet za građansku kontrolu rada policije upućuje javni poziv za izbor konsultanta/kinje za potrebe organizacijskog razvoja i realizacije svojih različitih programa, primarno programa “Transparentnost”, “Praćenje implementacije zaključaka, ocjena i preporuka” i “Zaštita od nasilja u porodici i nad ženama”.

Od konsultanta/kinje se očekuje da pruži podršku osmišljavanju prezentacije programa i aktivnosti Savjeta u javnosti, pomogne razvijanje snažnije komunikacije Savjeta sa javnošću i učestvuje u ažurnoj pažnji o web sajtu Savjeta, praćenje predmeta koji su u radu Savjeta, analizira predmete i pristiglu dokumentaciju koja ih prati, predlaže, analizira i priprema inicijative i aktivnosti Savjeta koje tretiraju pitanja policijske organizacije u kontekstu zabrane zlostavljanja i poštovanja ljudskih prava građana/ki, učestvuje u sadržajnoj i kvalitativnoj evaluaciji i analizi pristiglih odgovora iz Uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih institucija, monitoring i evaluacija odnosa Ministarstva unutrašnjih poslova prema usvojenim ocjenama, zaključcima i preporukama Savjeta, monitoring i analiza efekata rada Savjeta i priprema preporuka za različita organizaciona, programska i tehnika unaprjeđenja, osmišljavanje, priprema i realizacija in house treninga, obuka i konsultacija za potrebe članova i članica Savjeta vezano za pitanja/teme od interesa za njihov (kvalitetniji) rad, učešće i rad na pripremi odgovarajućih izvještaja koje prate periodični i tematski rad i obaveze Savjeta i priprema i pisanje različitih izvještaja, analiza, komentara i publikacija koje se odnose na rad i efekte rada Savjeta.

Zainteresovani/e bliže se mogu upoznati sa misijom i radom Savjeta za građansku kontrolu rada policije putem sajta www.kontrolapolicije.me 

Biografije sa motivacionim pismom poslati na email adresu support@kontrolapolicije.me a potrebne konsultacije u vezi sa pozivom moguće obaviti i putem telefona broj 067 881 133.

Poziv je otvoren do 12. januara 2022. godine. 

Kandidati/kinje koji uđu u ući izbor biće pozvani/e na razgovor.