POLICIJA NASTAVLJA DA ĆUTI NA NAVODE O ZLOSTAVLJANJU

POLICIJA NASTAVLJA DA ĆUTI NA NAVODE O ZLOSTAVLJANJU
22 Dec

POLICIJA NASTAVLJA DA ĆUTI NA NAVODE O ZLOSTAVLJANJU

Nevladina organizacija “Akcija za ljudska prava” obratila se Savjetu za građansku kontrolu rada policije pritužbom povodom slučaja građanina gospodina Z.K. iz Nikšića, vezano za postupanje kriminalističke policije u o tom gradu.

U pritužbi je navedeno da su službenici kriminalističke policije Centra bezbjednosti (CB) Nikšić Đ.V, I.K, M.O. i M.P. su dana 24.05.2021. godine prilikom obavljanja pretresa u stambenom objektu počinili određenu materijalnu štetu, oduzeli predmete radi vještačenja, i u vožnji do policijske stanice građanina gospodina Z.K. fizički napali šamaranjem i udarcima po glavi. 

Prilikom uzimanja izjave u svojstvu građanina u prostorijama policijske stanice policijski službenici su nastavili fizičko maltretiranje imenovanog građanina a nastojali su i iznudititi priznanje da je on počinio razbojništvo u Prvoj  banci u Nikšiću, od 15.05.2021. godine. 

U prilogu pritužbe Savjetu su dostavljene fotografije materijalne štete u stanu i povreda na desnoj šaci. 

Savjet je pritužbu uzeo u rad, njome zadužio, u svojstvu obrađivača i izvjestioca, člana Savjeta prof. dr Dražena Cerovića i pozvao Upravu policije da se izjasni povodom iznijetih primjedbi. Savjet je, zbog navoda o zlostavljanju, od direktora Uprave policije, gospodina Zorana Brđanina, zatražio hitnost u postupanju.

Međutim ni nakon tri urgencije, Uprava policije je propustila priliku da se izjasni na navode o postupanju četvorice policijskih službenika prema građaninu gospodinu Z.K. niti je objasnila porijeklo njegovih povreda.

Savjet je konstatovao da građanin, pored izjave i fotografija desne šake, nije priložio i medicinsku dokumentaciju koja bi ukazala o tretmanu i saniranju povreda i liječenju istih.

Kako je izostao odgovor direktora Uprave policije, Savjet je odlučio da obustavi dalje postupanje po ovoj pritužbi zato što nije u mogućnosti da završi pokreni postupak kontrole primjene policijskih ovlašćenja. 

Komunikacija sa direktorom Uprave policije i njegov odnos uvažavanja važnosti nadzora policije su ključni za kvalitet i blagovremenost postupanja Savjeta za građansku kontrolu rada policije ali i za ukupnu prevenciju i sankcionisanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja.

U 2021. godini Savjet je primijetio trend izostanaka izjašnjenja Uprave policije na one pritužbe u kojima se posebno prepoznaju navodi o postojanju zlostavljanja građana što se u konačnici i te kako nepovoljno održava na djelotvornost provjera i istraga navoda o postojanju nečovječnog i nehumanog postupanja. 

Savjet je podjsetio da se shodno Zakonu o unutrašnjim poslovima, član 193, Ministarstvo stara o primjeni ocjena, preporuka i zaključaka Savjeta te da je Ministar unutrašnjih poslova dužan da o preduzetim mjerama i radnjama, obavijesti Savjet bez odlaganja, a najkasnije u roku od 20 dana od dana prijema ocjene, preporuke ili zaključka.

Nakon obavještenja od Ministra, kvaliteta i sadržaja eventualno ponuđenih informacija, Savjet će razmotriti mogućnost da ponovo aktivira postupanje po ovoj pritužbi.