SJEDNICE

20. SJEDNICA
16 May

20. SJEDNICA

20. sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije održana je 16. maja 2012. godine, tokom koje je razmotreno 14 predmeta, četiri predmeta su zaključena a jedan nov slučaj Savjet je uzeo u rad. 
19. SJEDNICA
19 Apr

19. SJEDNICA

19. sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije održana je 19. aprila 2012. godine, sa utvrđenim dnevnim redom:
18. SJEDNICA
19 Mar

18. SJEDNICA

18. sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije održana je 19. marta  2012. godine tokom koje je izvršena priprema članova Savjeta za građansku kontrolu rada policije za  sastanak sa v.d. direktorom Uprave policije.
17. SJEDNICA
02 Mar

17. SJEDNICA

17. sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije održana je 2. marta  2012. godine, tokom koje su razmotrene tačke dnevnog reda: 1. Izmjena Poslovnika o radu Savjeta, i 2. Tekuća pitanja.
16. SJEDNICA
27 Jan

16. SJEDNICA

16. sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije održana je 27. januara 2012. godine, razmotreno je šest predmeta a jedan nov je uzet u razmatranje. Savjet je zaključio rad na tri predmeta dok je jedan je odbačen.
15. SJEDNICA
22 Dec

15. SJEDNICA

15. sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije održana je 22. decembra 2011. godine, tokom koje su razmotrene sljedeće tačke dnevnog reda: 1. Predlog godišnjeg izvještaja i 2. Tekuća pitanja.
14. Sjednica
08 Dec

14. Sjednica

14. sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije održana je 8. decembra 2011. godine. razmotreno je devet predmeta, četiri nova su uzeta u obradu. Savjet je zaključio rad na četiri predmeta. .
13. SJEDNICA
10 Nov

13. SJEDNICA

13. sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije održana je 10. novembra 2011. godine. razmotreno je 14 predmeta, u obradu su uzeta četiri nova a osam predmeta je zaključeno.
12. SJEDNICA
21 Oct

12. SJEDNICA

12. sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije održana je 21.oktobra 2011. godine. Sjednica je bila posvećena razmotranju šest predmeta i pitanju izrade web prezentacije, jedna nova pritužba uzeta je u razmatranje. Savjet je zaključio rad na jednom predmetu.

Pages