43. SJEDNICA

43. SJEDNICA
27 Jun

43. SJEDNICA

43. sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije održana je 27. juna 2014.godine a tokom njenog rada razmotreno je osam predmeta, u rad su uzeta dva nova slučaja a Savjet je u jednom predmetu zaključio dalje postupanje.

 

 Categories: SJEDNICE, Anonymous (not verified)