SJEDNICE

2. SJEDNICA
14 Feb

2. SJEDNICA

Druga sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije održana je 14. februara 2011. godine, tokom koje je razmotreno sedam predmeta.
1. SJEDNICA
04 Feb

1. SJEDNICA

Prva sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije održana je 4. februara 2011. godine, tokom koje su razmotrene sljedeće tačke dnevnog reda

Pages