SJEDNICE

16. SJEDNICA
27 Jan

16. SJEDNICA

16. sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije održana je 27. januara 2012. godine, razmotreno je šest predmeta a jedan nov je uzet u razmatranje. Savjet je zaključio rad na tri predmeta dok je jedan je odbačen.
15. SJEDNICA
22 Dec

15. SJEDNICA

15. sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije održana je 22. decembra 2011. godine, tokom koje su razmotrene sljedeće tačke dnevnog reda: 1. Predlog godišnjeg izvještaja i 2. Tekuća pitanja.
14. Sjednica
08 Dec

14. Sjednica

14. sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije održana je 8. decembra 2011. godine. razmotreno je devet predmeta, četiri nova su uzeta u obradu. Savjet je zaključio rad na četiri predmeta. .
13. SJEDNICA
10 Nov

13. SJEDNICA

13. sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije održana je 10. novembra 2011. godine. razmotreno je 14 predmeta, u obradu su uzeta četiri nova a osam predmeta je zaključeno.
12. SJEDNICA
21 Oct

12. SJEDNICA

12. sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije održana je 21.oktobra 2011. godine. Sjednica je bila posvećena razmotranju šest predmeta i pitanju izrade web prezentacije, jedna nova pritužba uzeta je u razmatranje. Savjet je zaključio rad na jednom predmetu.
11. SJEDNICA
05 Oct

11. SJEDNICA

11. sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije održana je 5. oktobra 2011. godine, tokom koje je razmotreno 12 predmeta, a postignut je i dogovor oko izrade web sajta i godišnjeg izvještaja o radu Savjeta.
10. SJEDNICA
09 Sep

10. SJEDNICA

Deseta sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije održana je 9. septembra 2011. godine. Razmotreno je devet predmeta, šest novih je uzeto u razmatranje a Savjet je zaključio rad na dva predmeta.
9. SJEDNICA
20 Jul

9. SJEDNICA

Deveta sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije održana je 20. jula 2011. godine, razmotreno je 17 predmeta a devet novih je uzeto u razmatranje. Savjet je zaključio šest predmeta.
8. SJEDNICA
16 Jun

8. SJEDNICA

Osma sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije održana je 16. juna 2011. godine. Razmotreno je 14 predmeta, jedna nova predstavka uzeta je u razmatranje a rad na jednom predmetu je zaključen.

Pages