37. SJEDNICA

37. SJEDNICA
13 Dec

37. SJEDNICA

37. sjednica Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije održana je 13. decembra 2013.godine, tokom njenog rada razmotreno je sedam predmeta, u obradu su uzeta tri nova a Savjet je u jednom slučaju zaključio svoj rad.

 

 Categories: SJEDNICE, Anonymous (not verified)