31. SJEDNICA

31. SJEDNICA
30 May

31. SJEDNICA

31. sjednica Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije održana je 30. maja 2013.godine, a tokom njenog rada razmotreno je devet predmeta od kojih je Savjet u četiri slučaja zaključio svoj rad a u obradu su uzeta i tri nova slucaja

 

 Categories: SJEDNICE, Anonymous (not verified)