30. SJEDNICA

30. SJEDNICA
23 Apr

30. SJEDNICA

30. sjednica Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije održana je 23. aprila 2013.godine, a tokom njenog rada razmotreno je pet predmeta od kojih je Savjet u jednom slučaju zaključio svoj rad a u obradu su uzeta i tri nova slucaja

 

 Categories: SJEDNICE, Anonymous (not verified)