38. SJEDNICA

38. SJEDNICA
22 Jan

38. SJEDNICA

38. sjednica Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije održana je 22. januara 2014.godine, tokom njenog rada razmotreno je sedam predmeta a Savjet je u jednom slučaju zaključio svoj rad.

 

 Categories: SJEDNICE, Anonymous (not verified)