45. JEDNICA

45. JEDNICA
22 Sep

45. JEDNICA

45. sjednica Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije održana je 22. septembra 2014.godine, tokom njenog rada razmotreno je četiri predmeta, Savjet je u dva predmeta zaključio dalje postupanje i dva nova slučaja uzeo u rad.

 Categories: SJEDNICE, Anonymous (not verified)