42. SJEDNICA

42. SJEDNICA
28 May

42. SJEDNICA

42. sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije održana je 28. maja 2014.godine, a tokom njenog rada vođena je diskusija o sedam predmeta koji su u postupku obrade pred ovim tijelom.

 

 Categories: SJEDNICE, Anonymous (not verified)