46. SJEDNICA

46. SJEDNICA
24 Oct

46. SJEDNICA

46. sjednica Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije održana je 24. oktobra 2014.godine, tokom njenog rada razmotreno je sedam predmeta, Savjet je u četiri slučaja zaključio dalje postupanje a jedan novi predmet uzeo u rad

 

 Categories: SJEDNICE, Anonymous (not verified)