39. SJEDNICA

39. SJEDNICA
24 Feb

39. SJEDNICA

39. sjednica Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije održana je 24.februara 2014.godine, tokom njenog rada razmotrena su četiri predmeta, u rad je uzet jedan novi predmet a Savjet je u tri slučaja zaključio svoj rad.

 

 Categories: SJEDNICE, Anonymous (not verified)