41. SJEDNICA

41. SJEDNICA
28 Apr

41. SJEDNICA

41. sjednica Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije održana je 28. aprila 2014.godine, tokom njenog rada razmotreno je pet predmeta, u rad su uzeta tri nova slučaja a Savjet je u jednom predmetu zaključio dalje postupanje

 

 Categories: SJEDNICE, Anonymous (not verified)