PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

SAOPŠTENJE GRAĐANSKE KONTROLE POLICIJE POVODOM SLUČAJA UBISTVA PROFESORICE DURIJE POJATIĆ
16 Nov

SAOPŠTENJE GRAĐANSKE KONTROLE POLICIJE POVODOM SLUČAJA UBISTVA PROFESORICE DURIJE POJATIĆ

Podgorica, 16. novembra 2017. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije, postupajući po inicijativi svog predsjednika, zatražio je, 1. novembra 2017, od direktora Uprave policije podatke o postupanju policijskih službenika u period prije surovog ubistva građanke Durije Pojatić. koja je bez znakova života, 30. oktobra 2017, pronađena u svom stanu u Podgorici.  Direktor Uprave policije je 11. novembra 2017. godine dostavio hronologiju registrovanih događaja u CB Podgorica koju je sačinio načelnik Centra bezbjednosti (CB) Podgorica. 
INTERVJU POLICIJA I KORUPCIJA
13 Nov

INTERVJU POLICIJA I KORUPCIJA

Intervju člana Savjeta za građansku kontrolu rada policije mr Aleksandra Saše Zekovića listu “Pobjeda”. Objavljeni razgovor je dostupan na ovom linku a slijede odgovori na pitanja koje je novinaru dnevnog lista “Pobjeda” Igoru Periću dao član Savjeta za građansku kontrolu rada policije mr Aleksandar Saša Zeković:
POJAŠNJENJE ZA JAVNOST
24 Oct

POJAŠNJENJE ZA JAVNOST

Podgorica, 24.oktobar 2017. godine  - Kako se u finalnoj agendi Nacionalne konferencije o prevenciji nasilja, koju danas u Podgorici organizuje NVO “LGBT Forum Progres” u saradnji sa NVO “Centar za ženska prava”, našlo i ime člana Savjeta za građansku kontrolu rada policije obavještavamo javnost da se radi o grešci i propustu organizatora s obzirom na činjenicu da učešće predstavnika građanske kontrole rada policije nije potvrđeno. 
GODIŠNJICA OKTOBARSKIH PROTESTA U PODGORICI
18 Oct

GODIŠNJICA OKTOBARSKIH PROTESTA U PODGORICI

Javno komentarisanje postupaka koji su toku i nepravosnažnih sudskih odluka nije prihvatljivo u društvu koje drži do vladavine prava i integriteta. Zato je važno da svi društveni subjekti i pojedinci koji imaju određeni medijski uticaj doprinose situaciji koja osigurava objektivno i nepristrasno odlučivanje suda.  U tom kontekstu a u cilju doprinosa pravdi cijenim da je važno podsjetiti na određene činjenice. 
POVODOM DANA MUP CRNE GORE: REAFIRMISATI SUOČAVANJE POLICIJE SA SOPSTVENOM PROŠLOŠĆU
01 Oct

POVODOM DANA MUP CRNE GORE: REAFIRMISATI SUOČAVANJE POLICIJE SA SOPSTVENOM PROŠLOŠĆU

Podgorica, 2.oktobar 2017. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije svim službenicima_cama Ministarstva unutrašnjih poslova  (MUP) Crne Gore i resornom ministru, Mevludinu Nuhodžiću, čestita Dan MUP-a. Za građansku kontrolu policije jedno od važnijih pitanja za izgradnju i potvrdu kredibiliteta jeste suočavanje policije sa sopstvenom prošlošću. S tim u vezi ukazujemo na novije javne istupe članova Savjeta za građansku kontrolu rada policije u vezi sa predmetnom temom.
LJUDSKA PRAVA LICA LIŠENIH SLOBODE U CRNOJ GORI
29 Sep

LJUDSKA PRAVA LICA LIŠENIH SLOBODE U CRNOJ GORI

Nevladina fondacija “Građanska alijansa” sa sjedištem u Podgorici publikovala je izvještaj "Ljudska prava lica lišenih slobode u Crnoj Gori" uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije. Izvještaj je dio monitoringa stanja poštovanja ljudskih prava u ovoj oblasti u okviru projekta: „Reforma sistema izvršenja krivičnih sankcija".  U izvještaju su, između ostalog, predstavljene i navedene brojne aktivnosti i tekovine Savjeta za građansku kontrolu rada policije, naročito u poglavlju “Policijska tortura”, strane 27-38.
PREDLOG ZAKONA O UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA
19 Sep

PREDLOG ZAKONA O UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA

Podgorica, 19. septembar 2017. godine - Ministarstvo unutrašnjih poslova dostavilo je Savjetu za gradjansku kontrolu rada policije Predlog zakona o unutrašnjim poslovima koji je u završnoj fazi usaglašavanja sa Sekretarijatom za zakonodavstvo.  Ovdje je dostupan sami predlog Zakona:  Ovdje su dostupna mišljena nadležnih državnih organa: Zakon o unutrašnjim poslovima 18 SEPTEMBAR.doc Mišljenje SZZ.pdf

Pages