PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

REDOVNA ROTACIJA
25 Jan

REDOVNA ROTACIJA

ZORAN ČELEBIĆ NOVI PREDSJEDNIK SAVJETA Podgorica, 25. januar 2018. godine - Na današnjoj sjednici održanoj u Skupštini Crne Gore za novog predsjednika Savjeta za građansku kontrolu policije jednoglasno je izabran advokat Zoran Čelebić, član Savjeta ispred Advokatske komore Crne Gore. 
IZBORI NA CETINJU I POSTUPANJE POLICIJE: USVOJENE OCJENE GRAĐANSKE KONTROLE POLICIJE
25 Jan

IZBORI NA CETINJU I POSTUPANJE POLICIJE: USVOJENE OCJENE GRAĐANSKE KONTROLE POLICIJE

Građanska kontrola policije konstatovala da su policijski službenici OB Cetinje postupali blagovremeno i profesionalno i tako doprinijeli da se izborni proces na Cetinju odvija i završi nesmetano i bezbjedno. S tim u vezi pohvaljen je načelnik i svi službenici OB Cetinje. Ćutanje bivših čelnika i administracije Prijestonice direktno podriva povjerenje javnosti u policiju.
ZEKOVIĆ IMENOVAN U OPERATIVNI TIM MUP CRNE GORE
25 Jan

ZEKOVIĆ IMENOVAN U OPERATIVNI TIM MUP CRNE GORE

Podgorica, 24. januar 2018. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije, na današnjoj redovnoj sjednici, prvoj u 2018. godini, predsjedavao prof.dr Dražen Cerović, imenovao je, shodno pozivu Ministra unutrašnjih poslova, mr Aleksandra Sašu Zekovića, za člana Operativnog Tima Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore za borbu protiv porodičnog nasilja i nasilja nad ženama.
KVALITET PRUŽENIH INFORMACIJA UPRAVE POLICIJE NIJE ZADOVOLJAVAJUĆI
11 Jan

KVALITET PRUŽENIH INFORMACIJA UPRAVE POLICIJE NIJE ZADOVOLJAVAJUĆI

Podgorica, 11. januar 2018. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije obratio se Ministarstvu unutrašnjih poslova - Direktoratu za nadzor iskazujući nezadovoljstvo kvalitetom i sadržem pruženih odgovora od strane Uprave policije u vezi dvije teme, za koje su posebnim dopisima, tražene detaljne informacije o postupanju policije za period januar - oktobar 2017. godine.  Savjet je dobio statistku koja je za razmatranje ovih tema, i upoređenje sa ranijim godinama, sasvim neupotrijebljiva i beskorisna. 
TRANZICIONA PRAVDA I POMIRENJE U REGIONU
08 Dec

TRANZICIONA PRAVDA I POMIRENJE U REGIONU

Podgorica, 6. decembar 2017. godine - Član Savjeta za građansku kontrolu rada policije, mr Aleksandar Saša Zeković, učestvovao je u debati “Politički okvir EU za podršku tranzicionoj pravdi” koju su organizovali NVO “Centar za građansko obrazovanje” (CGO) i Koalicija za REKOM. 
ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA SAVJETA ZA GRAÐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE
01 Dec

ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA SAVJETA ZA GRAÐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE

Podgorica, 1. decembar 2017. godine — Danas je održana redovna sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije kojom je predsjedavao predsjednik prof. dr Dražen Cerović. Tokom rada sjednice razmotreno je ukupno 16 predmeta od kojih je Savjet u četiri slučaja zaključio dalji rad rad kroz usvajanje zaključaka, ocjena i preporuka te konstatcija o preduzetim radnjama u postupcima povodom pritužbi građana.
ZATRAŽENI PODACI  O POSTUPANJU POLICIJE  NA CETINJU
29 Nov

ZATRAŽENI PODACI O POSTUPANJU POLICIJE NA CETINJU

Podgorica, 29. novembar 2017 - Savjet za građansku kontrolu rada policije, postupajući po sopstvenoj inicijativi, uzeo je u rad provjeru postupanja policije u vezi sa nasiljem na izborni dan na Cetinju, 26. novembra 2017, kada su održani izbori za Skupštinu Prijestonice.  Savjet je konstatovao da su brojni politički subjekti a naročito građani, putem različitih društvenih aplikacija, iskazali iznenađenje pa i razočarenje navodnim neprofesionalnim postupanjem policije dok su neki lokalni funkcioneri određenih političkih partija u negativnom kontekstu pominjali ulogu policije.

Pages