ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA, NASTAVAK NAKON PRAZNIKA

ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA, NASTAVAK NAKON PRAZNIKA
20 May

ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA, NASTAVAK NAKON PRAZNIKA

Podgorica, 20. maj 2020. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije održao je danas redovnu sjednicu na kojoj je razmotreno nekoliko predmeta u radu. 

U dijelu sjednice je, po pozivu, prisustvovao novinar Veliša Kadić koji je detaljno iznio slučaj i odgovarao na brojna pitanja svih članova Savjeta. Na samoj sjednici, u prisustvu novinara Kadića, detaljno je i pažljivo razmotrena i analizirana kompletna raspoloživa dokumentacija. Savjet je pozvao novinara Kadića da do ponedjeljka 27. maja 2020. godine Savjetu dostavi eventualne dodatnu dokumentaciju i priloge sa čime se isti saglasio.

Savjet, koji je u stalnom zasijedanju, današnju sjednicu će nastaviti odmah nakon praznika i na istu će pozvati da prisustvuju podnosioci pritužbi povodom postupanja policijskih službenika prema novinaru Kadiću, nevladine organizacije “Centar za građansko obrazovanje” i “Društvo profesionalnih novinara Crne Gore”.

Na osnovu danas obavljene konsultacije sa rukovodstvom Demokratske Crne Gore, Savjet je odlučio da od načelnika Odjeljena bezbjednosti Žabljak zatraži informaciju o postupanju policijskih službenika prema poslanici u Skupštini Crne Gore Zdenki Popović dana 1. aprila 2020. godine.

Danas je u rad uzeta i pritužba N.A, više policijske inspektorke, kojom je zadužen član Savjeta advokat Zoran Čelebić.