SJEDNICE

45. JEDNICA
22 Sep

45. JEDNICA

45. sjednica Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije održana je 22. septembra 2014.godine, tokom njenog rada razmotreno je četiri predmeta, Savjet je u dva predmeta zaključio dalje postupanje i dva nova slučaja uzeo u rad.
44. SJEDNICA
23 Jul

44. SJEDNICA

44. sjednica Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije održana je 23. jula 2014.godine, tokom njenog rada razmotreno je šest predmeta a Savjet je u dva slucaja zaključio dalje postupanje.  
43. SJEDNICA
27 Jun

43. SJEDNICA

43. sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije održana je 27. juna 2014.godine a tokom njenog rada razmotreno je osam predmeta, u rad su uzeta dva nova slučaja a Savjet je u jednom predmetu zaključio dalje postupanje.  
42. SJEDNICA
28 May

42. SJEDNICA

42. sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije održana je 28. maja 2014.godine, a tokom njenog rada vođena je diskusija o sedam predmeta koji su u postupku obrade pred ovim tijelom.  
41. SJEDNICA
28 Apr

41. SJEDNICA

41. sjednica Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije održana je 28. aprila 2014.godine, tokom njenog rada razmotreno je pet predmeta, u rad su uzeta tri nova slučaja a Savjet je u jednom predmetu zaključio dalje postupanje  
40. SJEDNICA
27 Mar

40. SJEDNICA

40. sjednica Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije održana je 27.marta 2014.godine, tokom njenog rada razmotrena su četiri predmeta a Savjet je u jednom slučaju zaključio svoj rad.  
39. SJEDNICA
24 Feb

39. SJEDNICA

39. sjednica Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije održana je 24.februara 2014.godine, tokom njenog rada razmotrena su četiri predmeta, u rad je uzet jedan novi predmet a Savjet je u tri slučaja zaključio svoj rad.  
38. SJEDNICA
22 Jan

38. SJEDNICA

38. sjednica Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije održana je 22. januara 2014.godine, tokom njenog rada razmotreno je sedam predmeta a Savjet je u jednom slučaju zaključio svoj rad.  
37. SJEDNICA
13 Dec

37. SJEDNICA

37. sjednica Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije održana je 13. decembra 2013.godine, tokom njenog rada razmotreno je sedam predmeta, u obradu su uzeta tri nova a Savjet je u jednom slučaju zaključio svoj rad.  

Pages