PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

Program: “ZAŠTITA OD NASILJA U PORODICI” - Istanbulska konvencija: Izdata preporuka Vladi Crne Gore 
17 Jul

Program: “ZAŠTITA OD NASILJA U PORODICI” - Istanbulska konvencija: Izdata preporuka Vladi Crne Gore 

Podgorica, 17. jul 2018. godine -  Savjet za građansku kontrolu rada policije najsrdačnije je zahvalio ministru rada i socijalnog staranja u Vladi Crne Gore, Kemalu Purišiću, na komunikaciji koja se vođena proteklih mjeseci a odnosila se na primjenu ratifikovane Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (tzv. Istanbulska konvencija). 
ZAJEDNIČKA SJEDNICA ODBORA I SAVJETA
10 Jul

ZAJEDNIČKA SJEDNICA ODBORA I SAVJETA

Podgorica, 10.jul 2018. godine - Danas je u Skupštini Crne Gore održana zajednička sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore i Savjeta za građansku kontrolu rada policije kojom je predsjedavala Nada Drobnjak, predsjednica Odbora. Prenosimo saopštenje Odbora koje je dostupno i na ovom linku.
PREDAVANJE O LOGORU MORINJ
09 Jul

PREDAVANJE O LOGORU MORINJ

Kotor, 8. jul 2018. godine - Član Savjeta za građansku kontrolu rada policije, mr Aleksandar Saša Zeković, inače jedan od istaknutijih zagovarača procesa suočavanja s prošlošću u Crnoj Gori, održao je predavanje, u organizaciji NVO “Građanska Alijansa” (www.gamn.org), grupi mladih iz Hrvatske i Crne Gore o logoru Morinj.  Predavanje je održano u sklopu bivšeg vojnog prostora u kojem se i nalazio sabirni centar za prihvat ratnih zarobljenika u mjestu Morinj, opština Kotor.
ZATRAŽENA IZJAŠNJENJA SLUŽBENIH LICA KOJA SU PRISUSTVOVALA PREGLEDU VIDEO ZAPISA UBISTVA U PODGORICI
06 Jul

ZATRAŽENA IZJAŠNJENJA SLUŽBENIH LICA KOJA SU PRISUSTVOVALA PREGLEDU VIDEO ZAPISA UBISTVA U PODGORICI

Podgorica, 6. jul 2018. glodine - Dopisom broj 39/1-18, od 1. juna 2018, prema Upravi policije Savjet za građansku kontrolu rada policije formirao je poseban predmet u sklopu koje se provjera primjena policijskih ovlašćenja u vezi sa činjenicom da je snimak ubistva građanina Miodraga Kruščića, iz policije, dospio u javnost. Više o tome na ovom linku.
POLICIJA OSTVARILA ZNAČAJAN NAPREDAK  U SUZBIJANJU I PROCESUIRANJU KRIVOLOVA
29 Jun

POLICIJA OSTVARILA ZNAČAJAN NAPREDAK U SUZBIJANJU I PROCESUIRANJU KRIVOLOVA

Podgorica, 29. jun 2018. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije analizirao je aktivnosti Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Crne Gore u vezi sa upotrebom eksplozivnih i električnih naprava pri ulovu ribe u periodu od juna 2017 do juna 2018. godine. Savjet je konstatovao da su u proteklih godinu dana značajno intenzivirane i unaprijeđene aktivnosti i rezultati policije na suzbijanju i procesuiranju nezakonitog ribolova.
UBISTVO U PODGORICI: POKRENUT POSTUPAK PROVJERE POSTUPANJA POLICIJE
02 Jun

UBISTVO U PODGORICI: POKRENUT POSTUPAK PROVJERE POSTUPANJA POLICIJE

Podgorica, 2. jun 2018. godine - Savjet za građansku kontrolu policiju jednoglasno je odlučio da formira predmet i pokrene postupak provjere postupanja policijskih službenika u vezi sa činjenicom da je snimak na kojem se registrovano ubistvo građanina M.K. dospio u javnosti.  Savjet je ocijenio da je nesporno da je snimak dokumentovan kamerom sa mobilnog telefona u trenutku kada policijski službenici isti gledaju na originalnom izvoru što potvrđuje zvuk radio veze i najava, tako javno i nesmotreno, službenih radnji koje se trebaju preduzeti. 

Pages