PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

Čestika građanske kontrole policije Sindikatu medija Crne Gore
07 Sep

Čestika građanske kontrole policije Sindikatu medija Crne Gore

Podgorica, 7. septembar 2018. godine - Povodom ponovnog izbora gospođe Marijane Camović za predsjednicu Sindikata medija Crne Gore (SMCG) svi članovi Savjeta za građansku kontrolu rada policije - advokat Zoran Čelebić, mr Aleksandar Saša Zeković, prof. dr Dražen Cerović, doc. dr Branislav Radulović i dr Vladimir Dobričanin - uputuli su čestitke sa najboljim željama.  Savjet za građansku kontrolu rada policije očekuje da se uspostavljena komunikacija i saradnja sa SMCG uspješno nastavi i unaprijedi.
RAZGOVOR SA ODIHR EKSPERTSKOM MISIJOM ZA LJUDSKA PRAVA
31 Aug

RAZGOVOR SA ODIHR EKSPERTSKOM MISIJOM ZA LJUDSKA PRAVA

Podgorica, 29. avgust 2018. godine - Članovi Savjeta za građansku kontrolu rada policije, dr Vladimir Dobričanin i mr Aleksandar Saša Zeković, primili su, u ime Savjeta, u Skupštini Crne Gore, rukovodioca Odjeljenja za ljudska prava u Kancelariji za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OSCE) Omera Fišera. Ovogodišnja ODIHR ekspertska misija Crnoj Gori sprovodi se sa fokusom na situaciju stanja branitelja ljudskih prava. 
Berane: Podrškom Savjeta policijski službenik vraćen na posao
30 Jul

Berane: Podrškom Savjeta policijski službenik vraćen na posao

Podgorica, 30. jul 2018. godine - Bivši policijski službenik, D.D, obratio se Savjetu za građansku kontrolu rada policije u vezi sa nepostupanjem Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) po presudama Upravnog suda i po rješenjima odgovorajuće komisije za žalbe MUP Crne Gore. Ukazao je na ćutanje administracije u odnosu na postupanje po presudama Upravnog suda U.br.3163/2014. godine i U.br.1730/2016.
GRAĐANSKA KONTROLA POLICIJE ISPITUJE OSNOVANOST JAVNOG OBJAVLJIVANJA SNIMAKA POLICIJSKIH HAPŠENJA
27 Jul

GRAĐANSKA KONTROLA POLICIJE ISPITUJE OSNOVANOST JAVNOG OBJAVLJIVANJA SNIMAKA POLICIJSKIH HAPŠENJA

Podgorica, 27. jul 2018. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije postupa po pritužbi građanina V.P. koji je problematizovao postupanje policije prema njegovom sinovcu N.P.   Podnosilac pritužbe je dostavio, između ostalog, i video snimak koji u Savjetu pažljivo razmotren i nisu prepoznati momenti / elementi prekoračenja ovlašćenja. Savjet je konstatovao da nije ni bilo potrebe za upotrebu prinude jer su građani prema kojima su preduzimana policijska ovlašćenja postupali po svim izdatim naredbama. 
SLUČAJ NAČELNIKA POLICIJE U CETINJU
21 Jul

SLUČAJ NAČELNIKA POLICIJE U CETINJU

Građani Cetinja, kojima je Savjet garantovao zaštitu identiteta, su 21. februara 2017, godine dostavili snimak na kojem je dokumentovano neprofesionalno postupanje službenika Odjeljenja bezbjednosti (OB) Cetinje.  Na inicijativu svog predsjednika Savjet je u vezi sa postupanjem policije na Cetinju formirao poseban predmet, imajući u vidu, pored snimka, i navode članova porodice L. sa Cetinja a povodom hapšenja S.L. sa Cetinja. 
PREVENCIJA NASILJA NAD ŽENAMA U CRNOJ GORI: UNAPRIJEDITI PRIMJENU ČLANA 16 ISTANBULSKE KONVENCIJE
20 Jul

PREVENCIJA NASILJA NAD ŽENAMA U CRNOJ GORI: UNAPRIJEDITI PRIMJENU ČLANA 16 ISTANBULSKE KONVENCIJE

Podgorica, 20. jul 2018. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije, u daljem tekstu Savjet, na redovnoj sjednici održanoj u Skupštini Crne Gore, kojom je predsjedavao advokat Zoran Čelebić, analizirao je i razmotrio primjenu Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (tzv. Istanbulska konvencija). 

Pages