SJEDNICE

36. SJEDNICA
25 Nov

36. SJEDNICA

36. sjednica Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije održana je 25. novembra 2013.godine, tokom njenog rada razmotreno je pet predmeta a Savjet je u jednom slučaju zaključio svoj rad.  
35. SJEDNICA
29 Oct

35. SJEDNICA

35. sjednica Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije održana je 29. oktobra 2013.godine, tokom njenog rada razmotreno je šest predmeta, okončan rad po jednom slučaju a tri nove pritužbe Savjet je uzeo u rad.  
34. SJEDNICA
24 Sep

34. SJEDNICA

34. sjednica Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije održana je 24. septembra 2013.godine, tokom koje je razmotreno šest predmeta a u tri slučaja Savjet je zaključio svoj rad.  
33. SJEDNICA
11 Jul

33. SJEDNICA

33. sjednica Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije održana je 11. jula 2013.godine, tokom koje je razmotreno pet predmeta, u jednom slučaju Savjet je zaključio svoj rad a u obradu su uzeta tri nova.  
32. SJEDNICA
21 Jun

32. SJEDNICA

32. sjednica Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije održana je 21. juna 2013.godine, tokom njenog rada članovi su razmotrili šest predmeta a u četiri slučaja Savjet je zaključio svoj rad.  
31. SJEDNICA
30 May

31. SJEDNICA

31. sjednica Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije održana je 30. maja 2013.godine, a tokom njenog rada razmotreno je devet predmeta od kojih je Savjet u četiri slučaja zaključio svoj rad a u obradu su uzeta i tri nova slucaja  
30. SJEDNICA
23 Apr

30. SJEDNICA

30. sjednica Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije održana je 23. aprila 2013.godine, a tokom njenog rada razmotreno je pet predmeta od kojih je Savjet u jednom slučaju zaključio svoj rad a u obradu su uzeta i tri nova slucaja  
29. SJEDNICA
21 Mar

29. SJEDNICA

29. sjednica Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije održana je 21.marta 2013. godine, a tokom njenog rada razmotreno je 11 predmeta od kojih je Savjet u šest slučajeva zaključio svoj rad a u obradu su uzeta i četiri nova slucaja.  
28. SJEDNICA
28 Feb

28. SJEDNICA

28. sjednica Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije održana je 28.februara 2013. godine, a tokom njenog rada razmotrena su 4 predmeta i u obradu uzeta dva nova slucaja.  

Pages