PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

​PARTNERSTVOM DO BOLJE PRAKSE POŠTOVANJA LJUDSKIH PRAVA
09 Mar

​PARTNERSTVOM DO BOLJE PRAKSE POŠTOVANJA LJUDSKIH PRAVA

Podgorica, 9. mart 2015. godine - Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, mr Aleksandar Saša Zeković, susreo se danas sa Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućkom Bakovićem.  To je bio i prvi zvanični susret Savjeta za građansku kontrolu rada policije sa institucijom Zaštitnika (Ombudsmana) koja ima ključnu i vodeću ulogu u zaštiti ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori. Institucija zaštitnika je i ključni nacionalni mehanizam za prevenciju od torture i u borbi protiv diskriminacije. 
POLICIJA U SLUŽBI SLOBODE I DEMOKRATIJE
05 Mar

POLICIJA U SLUŽBI SLOBODE I DEMOKRATIJE

Danilovgrad, 5. mart 2015. godine - Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, MR ALEKSANDAR SAŠA ZEKOVIĆ, susreo se danas sa direktorkom Policijske akademije (PA) MILICOM PAJOVIĆ. Direktorka Policijske akademije Milica Pajović informisala je predsjednika Savjeta za građansku kontrolu rada policije sa policijskim obrazovnim programom, ključnim aktivnostima PA, aktuelnim stručnim i specijalističkim obukama, komunikativnom strategijom, upisnom politikom, modernom savremenom nastavom i izvrsnim kapacitetima za rad.
UNAPREĐENJE PRAKSE LJUDSKIH PRAVA
27 Feb

UNAPREĐENJE PRAKSE LJUDSKIH PRAVA

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović sastao se danas sa predsjednikom Savjeta za građansku kontrolu rada policije mr Aleksandrom Sašom Zekovićem.  Povod  za održavanje sastanka bila je razmjena mišljenja u vezi sa policijskom praksom u kontekstu poštovanja ljudskih i manjinskih prava, primjena policijskih ovlašćenja prema građanima/kama, te saradnja Uprave policije MUP-a sa manjinskim strukturama i tijelima nacionalnih manjina kao i marginalizovanim društvenim grupama.
GRUPNI SASTANAK S CRNOGORSKIM LGBT POKRETOM
26 Feb

GRUPNI SASTANAK S CRNOGORSKIM LGBT POKRETOM

Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, mr ALEKSANDAR SAŠA ZEKOVIĆ, na lični zahtjev, susreo se sa predstavnicima_cama svih crnogorskih LGBT organizacija. Grupni sastanak sa crnogorskim LGBT pokretom je održan u prostorijama "DROP IN CENTRA" nevladine organizacije "Juventas" a istom su prisustvavli čelnici_ce nevladinih organizacija "KVIR MONTENEGRO", "LGBTIQ SOCIJALNI CENTAR", "MONTENEGRO PRIDE", "JUVENTAS", "LGBT FORUM PROGRES" i "INSTITUT ZA LGBT TURIZAM".
​POVEĆANJE DOSTUPNOSTI I VIDLJIVOSTI
03 Feb

​POVEĆANJE DOSTUPNOSTI I VIDLJIVOSTI

Podgorica, 03. februar 2015. godine - Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, mr Aleksandar Saša Zeković, na lični zahtjev, nastavio je posjetu vodećim organizacijama za zaštitu ljudskih prava. Zeković je, u drugom krugu konsultacija, posjetio sjedišta nevladinih organizacija "Centar za monitoring" (CEMI), "Centar za građansko obrazovanje" (CGO) i "For Life" (4Life) .
POVEĆANJE DOSTUPNOSTI I VIDLJIVOSTI  -  SAVJETA ZA GRAĐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE
01 Feb

POVEĆANJE DOSTUPNOSTI I VIDLJIVOSTI  - SAVJETA ZA GRAĐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE

Podgorica, 31. januar 2015. godine - Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, mr Aleksandar Saša Zeković, na lični zahtjev, posjetio je nekoliko vodećih crnogorskih organizacija za zaštitu ljudskih prava. Zeković je, u prvom krugu konsultacija, posjetio sjedišta nevladinih organizacija "Institut Alternativa", "Građanska alijansa", "CEDEM - Centar za demokratiju i ljudska prava", "Akcija za ljudska prava" kao i Koaliciju NVO-a "Saradnjom do cilja".

Pages