PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

UNAPREĐENJE RADA I POSTUPANJA SAVJETA ZA GRAĐANSKU KONTROLU POLICIJE PO PRITUŽBAMA CIVILNOG DRUŠTVA
28 Jan

UNAPREĐENJE RADA I POSTUPANJA SAVJETA ZA GRAĐANSKU KONTROLU POLICIJE PO PRITUŽBAMA CIVILNOG DRUŠTVA

Podgorica, 28. januar 2015. godine - Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu policije, mr Aleksandar Saša Zeković, obavio je konsultaciju sa koordinatorom nevladine organizacije (NVO) “Inicijativa mladih za ljudska prava” Milanom Radovićem, u sjedištu ove NVO. Konsultativni sastanak, održan na inicijativu Savjeta, bio je posvećen pritužbama koje je ova NVO (preko dvadeset) podnijela u prošloj i ovoj godini a odnose se na primjenu policijskih ovlašćenja tokom oktobarskih protestnih okupljanja opozicije u Podgorici.
POTPISANA IZJAVA O OSUDI SVAKE VRSTE DISKRIMINACIJE NA TRŽIŠTU RADA
27 Jan

POTPISANA IZJAVA O OSUDI SVAKE VRSTE DISKRIMINACIJE NA TRŽIŠTU RADA

Podgorica, 27. januar 2016. godine - Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu policije, MR ALEKSANDAR SAŠA ZEKOVIĆ, prisustvovao je, u Vladi Crne Gore, potpisivanju zajedničke izjave Ministarstva rada i socijalnog staranja, crnogorskih poslodavaca i crnogorskih sindikata o osudi diskriminacije na radnom mjestu po svakom osnovu, uključujući i po osnovu seksualne orjentacije i rodnog identiteta.
SAZIV DRUGE KONFERENCIJE SLUČAJEVA O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI
22 Jan

SAZIV DRUGE KONFERENCIJE SLUČAJEVA O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI

Shodno zaključku sa Prve konferencije slučajeva nasilja u porodici i dogovoru sa načelnikom Odjeljenja bezbjednosti kriminalističke policije Centra bezbjednosti Podgorica sazivam Drugu konferenciju slučajeva o zaštiti od nasilja u porodici koja će se održati U ČETVRTAK, 28. JANUARA 2016. GODINE, U 11 SATI, U SALI ZA SASTANKE, III SPRAT, U CENTRU BEZBJEDNOSTI PODGORICA.
​POMIRENJE U REGIONU
24 Dec

​POMIRENJE U REGIONU

Podgorica, 24. decembra 2015. - Predsjednik Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije, mr Aleksandar Saša Zeković, učestvovao je na Debati  o pomirenju u regionu koju su organizivali "Centar za gradjansko obrazovanje" i Koalicija za REKOM.
RAD POLICIJE SA OSJETLJIVIM DRUŠTVENIM GRUPAMA
23 Dec

RAD POLICIJE SA OSJETLJIVIM DRUŠTVENIM GRUPAMA

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Crne Gore i Savjet za građansku kontrolu rada policije zajednički su publikovali knjigu “Policijski integritet iz perspektive osjetljivih grupa: Praktični vodič za rad policije sa osjetljivim i marginalizovanim društvenim grupama”.  Kroz saradnju profesionalaca iz policije i praktičara iz civilnog društva kreiran je praktični obrazovni materijal, u formi posebnog vodiča, dizajniranog tako da pomogne policijsklim službenicima_cama u svakodnevnim ulogama, obavezama, zadacima i pri svakodnevnoj profesionalnoj komunikaciji s osjetljim društvenim grupama.  
RIZNICA CRNOGORSKE PRAVNE BAŠTINE
18 Dec

RIZNICA CRNOGORSKE PRAVNE BAŠTINE

Podgorica, 18. decembra 2015. godine - Predsjednik i član Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije, mr Aleksandar Saša Zeković i advokat Jovan Poleksić, prisustvovali su promociji novog broja časopisa "Pravni zbornik" koju je organizovalo Udruženje pravnika Crne Gore u saradnji sa Fondacijom Petrović Njegoš. Udruženje pravnika Crne Gore je jedan od zakonom prepoznatih konstituenata Savjeta za gradjansku kontrolu rada policije.
KOMENTAR I PREDLOZI SAVJETA ZA GRAĐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE
14 Dec

KOMENTAR I PREDLOZI SAVJETA ZA GRAĐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE

Savjet za građansku kontrolu rada policije određeni broj komentara na nacrt Strategije razvoja Uprave policije za period 2016-2020, preko svog predstavnika, saopštio je na javnoj raspravi održanoj 30.11.2015. godine (posebno ističemo saopštene predloge u vezi sa nasiljem, uglavnom mladih, na sportskim manifestacijama) i kroz obraćanje, istog dana, resornom ministru unutrašnjih poslova. Pogledati ovaj link.

Pages