Biblioteka

Policijski integritet iz perspektive osjetljivih grupa

Policija i ljudska prava

Publikacija sluziti i stititi izvjestaj o radu

Građanska kontrola rada policije u Crnoj Gori

Zakon o unutrasnjim poslovima

Pravilnik o načinu obavljanja određenih policijskih poslova i primjeni ovlašćenja u obavljanju tih poslova

Pravilnik o izgledu, tehničkim karakteristikama, vrsti materijala, načinu nošenja i rokovima trajanja uniformi policijskih službenika za izvršavanje posebnih zadataka

Poslovnik o radu Savjeta za građansku kontrolu rada policije

Pages