KONSULTACIJE - POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

GRAĐANSKA KONTROLA POLICIJE I PRIMJEDBE JAVNOSTI KONSULTATIVNA KONFERENCIJA SAVJETA I CIVILNOG DRUŠTVA
01 Feb

GRAĐANSKA KONTROLA POLICIJE I PRIMJEDBE JAVNOSTI KONSULTATIVNA KONFERENCIJA SAVJETA I CIVILNOG DRUŠTVA

Nedavno je konstituisan novi saziv Savjeta za građansku kontrolu rada policije za period od 2015. do 2020. godine. Na prvoj redovnoj sjednici Savjet je donio odluku da organizuje GRUPNU KONSULTATIVNU KONFERENCIJU sa vodećim nacionalnim organizacijama za ljudska prava kao i da organizuje, lokalne, regionalne i tematske, konsultativne informativne sastanke sa građanskim strukturama.