Blogs

“GAĐANJE KOKOTA”: OKRUGLI STO U PERASTU O VIŠESTOLJEĆNOM OBIČAJU
17 May

“GAĐANJE KOKOTA”: OKRUGLI STO U PERASTU O VIŠESTOLJEĆNOM OBIČAJU

Perast, 15. maj 2021, godine - Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, advokat Zoran Ćelebić, govorio je na okruglom stolu na temu “15. maj 1654. godine i očuvanje peraškog viševjekovnog običaja Gađanje kokota” koji su organizovali Muzej grada Perasta, Mjesna zajednica Perast i Društva prijatelja grada Perasta. Podsjećamo građanski nadzor policije je još 2019. godine usvojio zaključak o postupanju policije i uputio preporuku organizatorima ove manifestacije. 
SVI DA PODRŽE NACIONALNU BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA
15 May

SVI DA PODRŽE NACIONALNU BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

Podgorica, 15. maj 2021. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije, na inicijativu svoje članice gospođe Aide Petrović koja je prepoznata na polju zaštite žena od nasilja, je od Uprave policije zatražio je informaciju Centra bezbjednosti (CB) Bar o postupanju policijskih službenika povodom prijavljenih povreda iz Jedinice hitne medicinske pomoći - Doma zdravlja Bar, kod građanke gospođe B.H.H., osnovne državne tužiteljke u tom gradu, a koje su ukazivale da dolaze iz nasilja. 
SELEKTIVNO POSTUPANJE POLICIJE   NEPRIHVATLJIVO I ZABRINJAVAJUĆE
15 May

SELEKTIVNO POSTUPANJE POLICIJE NEPRIHVATLJIVO I ZABRINJAVAJUĆE

Podgorica, 15. maj 2021. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije po sopstvenoj inicijativi je razmotrlo postupanje policije povodom javnih okupljanja u Podgorici i Nikšiću održanih 12. maja 2021. godine. Savjet za građansku kontrolu rada policije podržava Upravu policije i sve njene pripadnike u svim legitimnim i zakonitim aktivnostima koji doprinose vladavini prava, dosljednoj primjeni zakona i zaštiti zdravlja stanovništva, kroz poštovanje propisanih zdravstvenh mjera, u svakoj situaciji i bez izuzetka.
DJEČIJI SIGURNI PROSTOR U POLICIJSKIM STANICAMA
14 May

DJEČIJI SIGURNI PROSTOR U POLICIJSKIM STANICAMA

Podgorica, 14. maj 2021. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije sa zadovoljstvom je konstatovao unaprjeđenje kapaciteta u Centru bezbjednosti (CB) Podgorica za rad sa maloljetnim prestupnicima i pohvalio je, tim povodom, direktora i Upravu policije u cjelini.  Savjet je zahvalio u ime građana_ki Crne Gore Ambasadi Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske na podršci Upravi policije na otvaranju i opremanju kancelarije za rad sa djecom. 
OPŠTINA TUZI:  PODIĆI ORGANIZACIONO USTROJSTVO POLICIJE NA VIŠI NIVO
13 May

OPŠTINA TUZI: PODIĆI ORGANIZACIONO USTROJSTVO POLICIJE NA VIŠI NIVO

Podgorica/Tuzi, 13. maj 2021. godine - Povodom navoda u javnosti predsjednika opštine Tuzi, Nik Gjeloshaja, Savjet za građansku kontrolu rada policije, je od vršioca dužnosti direktora Uprave policije, Zorana Brđanina, zatražio da pojasni odluku da se postojeći organizacioni nivo policijske organizacije u opštini Tuzi ne podigne na viši nivo. Zatražena je informacija o stvarnim kapacitetima, posebno kadrovskim, jedinice policije u opštini Tuzi i koji su konkretni planovi u pogledu jačanja tamošnjih kapaciteta.
SAVJET PROVJERA POSTUPANJE POLICIJE NA AERODROMU
26 Apr

SAVJET PROVJERA POSTUPANJE POLICIJE NA AERODROMU

Podgorica, 26. april 2021. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije je odlučio da provjeri i prati postupanje policije povodom odnosa sportskih navijača, pristalica Demokratskog fronta, političara iz Demokratskog fronta i pojedinih državnih službenika prema novinaru Nebojši Šofrancu.    Savjet je sa zadovoljstvom konstatovao da je reagovao i Ministar unutrašnjih poslova.   
PLJEVLJA: OMOGUĆITI NESMETANO OBAVLJANJE POLICIJSKIH POSLOVA
20 Apr

PLJEVLJA: OMOGUĆITI NESMETANO OBAVLJANJE POLICIJSKIH POSLOVA

PLJEVLJA: OMOGUĆITI NESMETANO OBAVLJANJE POLICIJSKIH POSLOVA   Podgorica/Pljevlja, 21. april 2021. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije, uzimajući u obzir član 112. Zakona o unutrašnjim poslovima, je Vrhovnom državnom tužilaštvu pružilo obavještenje o svojim saznanjima koja su postala dostupna na osnovu objava, uglavnom samih učesnika javnog okupljanja, na društvenim mrežama kako bi se provjerilo da li ima elemenata prekršaja ili krivičnog djela za koje se gonjenje preuzima po službenoj dužnosti.   
PLJEVLJA: ZATRAŽENE INFORMACIJE O POSTUPANJU POLICIJE
20 Apr

PLJEVLJA: ZATRAŽENE INFORMACIJE O POSTUPANJU POLICIJE

Podgorica/Pljevlja, 20. april 2021. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije, postupajući po svojoj inicijativi, povodom događaja u Pljevljima od Uprave policije je zatražio zvaničnu informaciju o jučerašnjem okupljanju građana kao i konkretne podatke o broju prekršajno i krivično precesuiranih (i po kojim osnovama) kao i  informaciju o stanju javnog reda i mira i da li može doći do ugrožavanja bezbjednosti građana islamske vjere odnosno pripadnika muslimanskog i bošnjačkog naroda.
PREPOZNATA NEPROFESIONALNA POLICIJSKA PRAKSA
14 Apr

PREPOZNATA NEPROFESIONALNA POLICIJSKA PRAKSA

Podgorica, 14. april 2021. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije, u sastavu advokat Zoran Čelebić, prof. dr Dražen Cerović, doc.dr Branislav Radulović, Aida Petrović i dr Aleksandar Mugoša, postupajući po sopstvenoj inicijativi je razmotrio policijsku praksu u vezi sa pozivanjem građana zbog prikupljanja obavještenja i usvojio nakon obavljene rasprave, odgovarajući zaključak i preporuku prema Upravi policije.   

Pages