SPRIJEČITI KRŠENJA PRAVA UČESNIKA U SAOBRAĆAJU

SPRIJEČITI KRŠENJA PRAVA UČESNIKA U SAOBRAĆAJU
14 May

SPRIJEČITI KRŠENJA PRAVA UČESNIKA U SAOBRAĆAJU

Podgorica, 14. maj 2024. godine - Savjetu su poznate primjedbe iz javnosti, a posebno policijska praksa, da policijski službenici sa određene distance, dakle sa različite lokacije, u odnosu na onu na kojoj se vrši kontrola saobraćaja i zaustavljanje vozila, javljaju kolegama za postojanje tj. izvršenje određenog prekršaja, blažeg ili težeg, ali je nesporna činjenica, da se u trenutku zaustavljanja motornog vozila nijesu stekli niti prepoznali elementi neophodni za činjeničnu identifikaciju nekog od tih prekršaja. 

Ova praksa se najčešće registruje kod upotrebe mobilnog telefona. 

Savjet je zato preporučio Upravi policije da u potpunosti odustane od prakse “dojavljanja” a građane upućuje da takve okolnosti konstatuju kao primjedbe koje će se dalje razmatrati na sudu. 

Savjet je uputio preporuku Upravi policije, da se, u svim opštinama Crne Gore, odustane od daljeg korišćenja stajališta za autubuse, pri kontroli i regulisanju saobraćaja na putevima, zato što se radi o prostoru koji je posebno izgrađen za namjenu zaustavljanja autobusa radi ulaska i izlaska putnika. Savjet smatra da je namjena stajališta jasno određena za zaustavljanje autubusa zbog ukrcavanja i iskrcavanja putnika i za druge se namjene taj prostor ne treba koristiti.

Savjet je uputio preporuku Ministarstvu unutrašnjih poslova da osigura dovoljan tiraž, broj primjeraka, u svim organizacionim jedinicima Uprave policije, odgovorajućih formulara za saobraćajne prekršaje i podvlači da se formular namijenjen za pokretanje prekršajnog postupka ne može i ne smije koristiti kao prekršajni nalog i da u slučaju neposjedavanja odgovarajućeg formulara, u cilju zaštite ljudskih prava građana koji su učesnici u saobraćaju, treba odustati od njihovog procesuiranja na neadekvatan i nepropisan način.

advokat Zoran Čelebić

predsjednik Savjeta