PONOVLJENA PREPORUKA O NEODLOŽNOJ IDENTIFIKACIJI SVIH POLICAJACA U BUDVI I ZATRAŽENA POJAŠNJENJA POLICIJSKE INTERVENCIJE

PONOVLJENA PREPORUKA O NEODLOŽNOJ  IDENTIFIKACIJI SVIH POLICAJACA U BUDVI  I ZATRAŽENA POJAŠNJENJA POLICIJSKE INTERVENCIJE
24 Jun

PONOVLJENA PREPORUKA O NEODLOŽNOJ IDENTIFIKACIJI SVIH POLICAJACA U BUDVI I ZATRAŽENA POJAŠNJENJA POLICIJSKE INTERVENCIJE

Podgorica/Budva, 24. jun 2020. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije ponovio je danas preporuku i poziv prema Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Crne Gore da se bez daljeg odlaganja identifikuju svi policijski službenici u Budvi.

Poslanik u Skupštini Crne Gore Srđan Milić ukazao je jutros Savjetu da su određeni policijski službenici koji su raspoređeni ispred zgrade opštine Budva bez oznaka. Savjet je o tome odmah obavijestio MUP Crne Gore i njegov direktorat za poslove nadzora.  Iz ovog direktorata MUP su obavijestili “da je u toku procedura nabavke koja će biti brzo realizovana”. Savjet je nakon toga pozvao da se do okončanja procedure treba hitno reagovati privremenim i jednostavnim rješenjima na zaštitnoj opremi koji duže pripadnici interventnih vodova po centrima bezbjednosti.

Savjet je, 17. juna 202o. godine, na vanrednoj sjednici u Budvi, konstatovao da nije realizovana ranija preporuka o obaveznoj identifikaciji svih policijskih službenika. Savjet je ocijenio da u konkretnoj situaciji pojedini pripadnici interventne grupe CB Herceg Novi i CB Budva, sa zaštitnom opremom, nijesu imali jasne i vidljive oznake. Primjena propisa koji regulišu identifikaciju policijskih službenika je nedosljedna i kasni, i Savjet je pozvao ministra unutrašnjih poslova i direktora Uprave policije da se to pitanje bez odlaganja riješi jer u interesu javnosti i kredibiliteta policije. 

Savjet se juče, 23. juna 2020. godine, kod Uprave policije interesovao za njene odluke u vezi sa zabranom pristupa zgradi Skupštine opštine Budva, te da li je tako odlučeno na osnovu procjene bezbjednosnih rizika i da ne bi došlo do narušavanja javnog reda i mira i da li je u konkretnom slučaju primijenjen član 52d Zakona o unutrašnjim poslovima. O tome dostupno ovdje