PAŽLJIVO PRATIMO SITUACIJU U BUDVI

PAŽLJIVO PRATIMO SITUACIJU U BUDVI
23 Jun

PAŽLJIVO PRATIMO SITUACIJU U BUDVI

Podgorica/Budva, 23. jun 2020. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije pažljivo prati situaciju i aktuelna dešavanja u Budvi u sklopu već ranije, po sopstvenoj inicijativi, formiranog predmeta. 

U Budvi je prošle sedmice, tim povodom, održana i vanredna sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije na kojoj je, uz prisustvo starješina Centra bezbjednosti Budva, analizirana službena dokumentacija i dostupni video zapisi. 

Savjet se kod Uprave policije interesovao za njene jutrošnje odluke u vezi sa zabranom pristupa zgradi Skupštine opštine Budva, te da li je tako odlučeno na osnovu procjene bezbjednosnih rizika i da ne bi došlo do narušavanja javnog reda i mira i da li je u konkretnom slučaju primijenjen član 52d Zakona o unutrašnjim poslovima.

Savjet će svoja dalja saznanja saopštiti na sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore.