POLICIJSKI SLUŽBENIK KOMPROMITOVAO POLICIJU

POLICIJSKI SLUŽBENIK KOMPROMITOVAO POLICIJU
02 Dec

POLICIJSKI SLUŽBENIK KOMPROMITOVAO POLICIJU

Podgorica, 2. decembar 2019. - NVO “Institut Alternativa” sa sjedištem u Podgorici obavijestila je Savjet o slučaju policijskog službenika M.Z. koji je prema pisanju dnevne novine “Dan”, 24. novembra 2019. godine, priznao da je krajem oktobra 2018. zlostavljao tada maloljetnog B.V. (tekst je dostupan onlajn ovdje).

                Savjet je ovaj slučaj diskutovao i na sjednici od 25. novembra 2019. godine na kojoj je, po pozivu, učestvovao ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić, generalni direktor Direktorata za nadzor doc. dr Danilo Ćupić i načelnik Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije MUP Crne Gore Milan Adžić. Zajednički je zaključeno da u konkretnom slučaju unutrašnja kontrola policije postupi na osnovu analize ocjena i preporuka građanske kontrole policije (detaljan izvještaj sa sjednice Savjeta na kojoj je učestvovao ministar unutrašnjih poslova dostupan ovdje).

                Savjet je iskazao zabrinutost saznanjem i mogućnošću da je ovaj primjer ostao nepoznat unutar policijske organizaciju imajući u vidu činjenicu da rukovodstvo Uprave policije preduzima veoma ozbiljne napore da se unaprijedi odgovornost i blagovremeno zabilježi svako nedolično i neprihvatljivo postupanje. 

                Savjet je iskazao i  sumnju da policijski službenik M.Z. nije saopštio istinu pred svojim pretpostavljenima i da je imao namjeru da prikrije događaj zbog čega je potrebno provjeriti službenu dokumentaciju koja se odnosi na konkretni događaj od 28. oktobra 2019. godine i vjerodostojnost tadašnjih iskaza imenovanog policijskog službenika.

                Savjet je u 2018 registrovao nekoliko pojedinačnih primjera priznanja policijskih službenika da su zlostavljali građane. To je dodatno produbilo krizu disciplinskog sistema unutar MUP-a i kapacitete starješina policije i unutrašnje kontrole policije da objektivno i blagovremeno utvrde osnovanost upotrebe sredstava prinude i prekoračenje ovlašćenja. To govori i o nedostatku moralne hrabrosti kod policijskih službenika da u okviru mehanzimama policije i MUP-a priznaju prekoračenja ovlašćenja. Prvobitno se ospore svi navodi o zlostavljanju, pretpostavljeni starješina ocijeni da je upotreba sredstva prinude bila opravdana a kasnije, u postupcima izvan policijske organizacije, dođe do priznanja izvršenja krivičnih djela. Takva situacija kompromituje uspostavljenu odgovornost u policiji kao i interne istrage i sankcije. 

                Savjet je ocjenio da je policisjki službenik M.Z. ozbiljno kompromitovao Policiju u cjelini i da nije dostojan za dalje obavljanje policijskih poslova.