POLICIJA DA UPUTI IZVINJENJE STANARIMA ULICE NOVICE CEROVIĆA NA CETINJU

POLICIJA DA UPUTI IZVINJENJE STANARIMA ULICE NOVICE CEROVIĆA NA CETINJU
13 Dec

POLICIJA DA UPUTI IZVINJENJE STANARIMA ULICE NOVICE CEROVIĆA NA CETINJU

Podgorica/Cetinje, 13. decembar 2021. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije u sastavu advokat Zoran Čelebić, prof. dr Dražen Cerović, prof. dr Branislav Radulović, Aida Petrović i dr Milena Popović Samardžić, postupajući po pritužbi građanke profesorice Sanje Vujović sa Cetinja provjerio je postupanje policijskih službenika i usvojio, nakon razmatranja pribavljenih izjašnjenja, dostavljene dokumentacije i obavljene rasprave, zaključak predstavljen u nastavku.

Profesorica Sanja Vujović (1983), preko aktivista Crnogorskog helsinškog odbora, je podnijela pritužbu Savjetu za građansku kontrolu rada policije u svoje i u ime svojih komšija iz ulice Novice Cerovića bb zbog neprofesionalnog postupanja policije i odsustva komunikacije između građana i policije. O sadržaju pritužbe detaljnije dostupno ovdje

Savjet je pritužbu uzeo u rad i u svojstvu obrađivača i izvjestioca zadužio prof. dr Dražena Cerovića a direktora Uprave policije pozvao da se izjasni na konkretne primjedbe.

Uprava policije, povodom pritužbe profesorice Sanje Vujović, na osnovu odgovora Centra bezbjednosti (CB) Podgorica obavjestila je da, kako se iz ulice Novice Cerovića direktno izlazi na prostor Dvorskog trga, a odatle najbližim  putem do Manastira Svetog Petra Cetinjskog koji je tokom kritičnog događaja bio štićeni objekat, shodno planiranim aktivnostima Uprave policije, koje su se sprovodila radi obezbjeđenja javnih okupljanja, je bilo nužno privremeno ograničiti  kretanje u zoni koja je predstavljala najkritičniju za obezbjeđenje.  Iz navedenog razloga postavljena je zaštitna ograda, kao barijera štićenom prostoru, a sve u cilju opšte sigurnosti i bezbjednosti građana. S tim u vezi, kaka je navedeno, sva lica koja su imala potrebu proći iza zaštitne ograde zbog svakodnevnih životnih potreba, policijski službenici su bili dužni na adekvatan način evidentirati. 

Iz navoda žalbe se vidi da su građani ovom prilikom usmeno pitani gdje idu a potom im je kretanje omogućeno, što se i vidi na snimku, odnosno istim građanima policija je omogućila prolaz, uz neophodne bezbjednosne provjere, konstatovano je u odgovoru.

Uprava policije informisala je Savjet da se zaštitne ograde koriste prilikom obezbjeđenja javnih okupljanja i javnih priredbi i ne predstavljaju postupak poniženja građana, već najblaži oblik fizičke zaštite prostora ili objekta koji se obezbjeđuje, u cilju izbjegavanja represivne službene radnje u cilju sprječavanja kretanja u zoni obezbjeđenja. 

Bez obzira što je Uprava policije, u periodu 4. i 5.09.2021. godine, preduzimala sve mjere i radnje isključivo u cilju bezbjednosti građana i zaštiti Ustavnog poretka Crne Gore, direktor Uprave policije je iskazao žaljenje što su pojedine aktivnosti policije izazvale negodovanje, kako kod njemu uvažene profesorice Sanje Vujović, tako i kod eventualno drugih građana Prijestonice  Cetinje. 

U kontekstu obavještavanja građana o samom događaju na principu projekta “Policija u  zajednici”, Uprava policije je ocijenila da ta aktivnost, zbog specifičnosti samog događaja, nije bila neophodna, s obzirom da su dešavanja na Cetinju pratili i o njima  izvještavali svi domaći, a dijelom i strani, pisani i elektronski mediji, a da su građani za sva dodatna obavještenja mogli kontaktirati Operativno komunikacioni centar Uprave policije - MUP-a, kao i Dežurnu službu CB Podgorica i Odjeljenja  bezbjednosti Cetinje. 

Direktor Uprave policije je konstatovao da su preduzete mjere bile nužne i opravdane, da su bile privremenog karaktera i sprovedene u skladu sa Zakonom u funkciji opšte bezbjednosti građana, kao i da će službenici Uprave policije uvijek biti u njihovoj službi, a rukovodstvo Centra bezbjednosti Podgorica i Odjeljenja bezbjednosti Cetinja na  raspolaganju uvaženoj profesorici Sanji Vujović za sva dodatna pitanja.

Savjet je zakjučio da sve tenzične situacije nose sa sobom i krizu policijskog legitimiteta. To je posebno došlo do izražaja na Cetinju. Značajan dio javnosti Crne Gore doživio je aktivnosti Uprave policije jednostanim pa je svako insistiranje na pozitivnom kontaktu i komunikaciji sa građanima mogao biti dobar način za uspostavljanje potrebnog i pravilnog razumijevanja. Takav pristup je izostao od Uprave policije. 

Savjet je odlučio da uvaži sve primjedbe profesorice gospođe Vujović iznijete u pritužbi i ocjenjuje da je Uprava policije trebala biti ta koja pokazuje proaktivni pristup u komunikaciji sa građanima. 

Uprava policije nije opravdala postavljanje previše ličnih pitanja o kretanju stanovnika ulice koji su već evidentirani ili su trebali biti evidentirani, pa Savjet ocjenjuje da ista nijesu bila nužna u sprovođenju zaštite štićenog objekta. Takav pristup policije je mogao da zadire i u sferu privatnosti a dodatnu zabrinutost može da stvara i način na koji su prikupljani i kako se vode evidencije tako prikupljenih podataka.

Savjet je ocjenio da je Uprava policije učinila propust time što nije objavila javno saopštenje, bar 24 sata, prije nego je otpočela sa određenim mjerama koje se odražavaju i na slobodu kretanja. Uprava policije nije kreirala i podijelila, građanima sa tog područja, ni informator u kojem su navedeni razlozi ograničavanja kretanja, predstavljene mjere i način njihove primjene uz navođenje direktnog kontakta, broja telefona, pretpostavljenog starješine. Takav pristup bi bio u skladu sa konceptom rada policije u zajednici koji podrazumijeva veće učešće građana i zajednice u policijskom postupanju. 

Savjet je ocjenio da je način, na koji si primijenjene određene bezbjednosne mjere, potpuno zanemario koncept rada policije u zajednici i činjenicu da će Uprava policije sa građanima Cetinja imati komunikaciju i nakon sprovedenog ustoličenja novog mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Izostao je osjećaj za izgradnju saradnje i uvažavanja, boljeg razumijevanja policijskih poslova i zadataka, i jačanja vizije, vrijednosti i misije policije u zajednici.

Povećana pažnja na pozitivnu interakciju policije i javnosti je korisna i od značaja, pa je Savjet preporučio da se primjedbe i ocjene iz ovog predmeta uključuje u buduću policijsku praksu i starteške dokumente razvoja Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova.

Na osnovu svega iznijetog, uzimajući u obzir percepciju građana i Uprave policije, Savjet je preporučio Upravi policije da građanima Cetinja koji stanuju na području na kojem su primjenjivane konkretne mjere pojasni i prizna izazove sa kojim se suočavala tokom napora da se obezbijedi stabilan javni red i mir i sigurnost svih i uputi izvinjenje zbog odsustva blagovremene komunikacije i saradnje.