GRAĐANI I POLICIJA: IZAZOVI POVJERENJA

GRAĐANI I POLICIJA: IZAZOVI POVJERENJA
15 May

GRAĐANI I POLICIJA: IZAZOVI POVJERENJA

Podgorica, 15. maj 2019. godine - Savjet za građansku kontrolu rada policije publikovao je novu knjigu “Građani i policija: Izazovi povjerenja” čiji su autori Aleksandar Saša Zeković i Zorana Baćović.

Pitanja povjerenja i pouzdanog policijskog postupanja su blisko povezana. Kompromitacija policijskog integriteta je najčešći uzrok problematizovanja povjerenja. Knjiga je zasnovana na vjerodostojnim podacima i predstavlja primjedbe crnogorske javnosti na postupanje Policije u 2018 godini. Prekomjerna upotreba sile, zataškivanje incidenata i odsustvo odgovornosti u nekoliko posljednjih godina su stvorili više kriznih situacija po crnogorsku policiju što je iniciralo pojačano interesovanje i očekivanja javnosti od građanskog nadzora koji se obavlja preko Savjeta za građansku kontrolu rada policije. 

Dosta su skromna istraživanja i podaci o građanskom nadzoru policije ali crnogorski Savjet za građansku kontrolu rada policije pokušava, iz godine u godinu, doprinositi stvaranju literature koja će pomoći nacionalnu i regionalnu diskusiju o modelima, dometima i efektima demokratskog nadzora rada policije.

Knjiga je za sve one koji se bave ljudskim pravima u praksi, razvojem policije i pitanjima bezbjednosti. Knjiga je namijenjena građanima, istraživačima, studentima, novinarima, profesionalcima na polju bezbjednosti i politike. Ponuđeni podaci u knjizi ne presuđuju. Predstavljeni su, koliko je bilo moguće integralno, da govore sami za sebe, pruže određeno saznanje i pomognu samostalno donošenje zaključka, kako o određenom incidentu/događaju tako i onima koji su obavljali građanski nadzor ili su upravljali crnogorskom Policijom.

Jezik i stil koji se koristi u knjizi, je objektivan i nekonfrontirajući. Od osnivanja Savjet za građansku kontrolu rada policije i kod Uprave policije zagovara upotrebu jezika koji nije uvrjedljiv i koji umjesto odbrambenog i emotivnog stava prema izdatim ocjenama i preporukama pokazuje otvorenost prema konstruktivnim kritikama i promjenama. Intencija zakonodavca, Skupštine Crne Gore, kroz uvođenje građanskog nadzora policije (2005, Zakon o policiji) bila je da se unaprijedi, ojača, povjerenje javnosti (zajednice) u rad policije. Zato su neprihvatljivi pokušaji koji se očituju kroz ignorisanje izdatih ocjena i preporuka u namjeri da se priguši i marginalizuje glas javnosti koji se saopštava kroz građansku kontrolu policije. 

Građani su otvorili argumentovaniju diskusiju o primjeni policijskih ovlašćenja. Video zapisi su pod lupom stavili policijsku profesiju a negativno policijsko postupanje učinili očiglednijim. Snimci u posjedu građana, i pored ograničenja objektivnosti, postali su produktivno sredstvo u kreiranju percepcije javnosti. Policija će nastaviti da njeguje svoj ugled u javnosti konvencionalnim tehnikama saradnje sa medijima ali mora da računa i na činjenicu da građani imaju pametne telefone uz stalni pristup globalnim društvenim mrežama. Video snimak, i u slučaju Crne Gore, ne samo da je postao osnov na kojem se zasniva mišljenje nego je produktivno razvio diskusiju o aktuelnoj policijskoj kulturi o kojoj se do 2015 (slučaj Martinović i Zlatarska ulica) moglo razgovarati samo na osnovu navoda iz pritužbe, priložene medicinske dokumentacije i uz, obično, negiranja iz policijske organizacije. Savjet ocjenjuje da video zapisi jednako tako mogu da budu i pozitivni po policiju i potvrde profesionalno postupanje što su i pokazale određene provjere postupanja službenika policije u 2019. 

Građanska kontrola policije je razmatrala i video zapise koje snima i u javnosti distribuira Policija. Upućene ocjene i preporuke su implementirane bolje i brže od bilo koje druge tekovine građanske kontrole policije i već neko vrijeme se javno ne objavljuju video zapisi policijskih operacija čime je prestala praksa povrede prava na privatnost i pretpostavke nevinosti. 

Savjet za građansku kontrolu rada policije dosljedno ukazuje na problem odgovornosti u crnogorskoj policiji. Postojeća rješenja/mehanizmi koji bi trebali utvrditi i dalje procesuirati odgovornost ne funkcionišu dovoljno efikasno. Zato je naročita pažnja i u ovoj knjizi posvećena narušenom disciplinskom sistemu i pojedinačnim priznanjima policijskih službenika da su zlostavljali građane. To je dodatno produbilo krizu disciplinskog sistema i kapacitete starješina policije i unutrašnje kontrole policije da objektivno i blagovremeno utvrde osnovanost upotrebe sredstava prinude i prekoračenje ovlašćenja. 

Širina rada građanske kontrole policije i sadržaj upućenih preporuka ističe i razvojnu, futurističku i naprednu, dimenziju nezavisnog mehanizma nadzora da Policija Crne Gore ne bude nužno konzervativna i konvencionalna već dinamična organizacija koja prati potrebe modernog demokratskog društva.

Svjestan da njegov rad najčešće podrazumijeva apelovanje Savjet je pokazao ozbiljnu predanost u ostvarivanju svoje zakonom definisane odgovornosti prema građanima. Proaktivan pristup, kvalitetna komunikacija sa građanima, bliskost i odgovoran odnos prema civilnom društvu, intenzivno prisustvo u medijima, transparetnost rada, postupaka i podataka kojima raspolaže, spremnost u zastupanju i ranijih kršenja ljudskih prava pokazuju da Savjet ne pristaje na “iluziju kontrole” već koristi i posljednji atom ovlašćenja.        

Knjiga “Građani i policija: Izazovi povjerenja” je dostupna na ovom linku.