ODRŽANA PETA SJEDNICA SAVJETA ZA GRAĐANSKU KONTOLU POLICIJE

ODRŽANA PETA SJEDNICA SAVJETA ZA GRAĐANSKU KONTOLU POLICIJE
06 Jul

ODRŽANA PETA SJEDNICA SAVJETA ZA GRAĐANSKU KONTOLU POLICIJE

Podgorica, 6. jul 2016. godine - U Skupštini Crne Gore održana je 5. redovna sjednica Savjeta za građansku kontrolu policije kojom je predsjedavao mr Aleksandar Saša Zeković, predsjednik Savjeta.

Razmatrano je ukupno 12 predmeta pri čemu je zaključeno 10 predmeta a novih 6 predmeta je uzeto u rad.

Savjet za građansku kontrolu rada policije razmatrao je pitanje postupanja policijskih službenika tokom opozicionih građanskih protesta u oktobru 2015. godine u Podgorici. Konstatovano je da je kroz partnerski pristup nadležnih državnih organa, nezavisnih instititucija i civilnog društva kreirana sveobuhvatna studija “Pravo na fizički integritet i ljudsko pravo: Oktobarski protesti i primjena policijskih ovlašćenja” u kojoj su objektivno sabrane i neutralno predstavljene tekovine rada svih nadležnih organa i institucija u vezi sa primjedbama na prekoračenje policijskih ovlašćenja - građansku kontrolu policije, unutrašnje kontrole policije, državnog tužilaštva i Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Savjet je posebno razmotrio profesionalni pristup i odnos resornog ministra prema primjedbama javnosti i ocjenama relevantnih nezavisnih institucija i rješenja nadležnih državnih organa u vezi sa postupanjem policije tokom protestnih okupljanja. Savjet u potpunosti podržava i pozdravlja sve aktivnosti koje je ministar unutrašnjih poslova, Goran Danilović, preduzeo tim povodom posebno prepoznajući činjenicu da je iz službe konačno privremeno udaljen komadant Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) što je u potpunosti u skladu sa očekivanjima stručne, profesionalne i demokratske javnosti. To je značajan i odlučan korak za obnovu i dalju izgradnji povjerenja građana i javnosti u policijsku organizaciju.

Savjet je razmatrao, po sopstvenoj inicijativi, postupanje policijskih službenika Uprave policije MUP Crne Gore po prijavi za nestalu maloljetnu osobu O.R. iz Podgorice. Savjet je tim povodom uspostavio komunikaciju i obavio konsultacije sa određenim brojem građana i referentnih stručnjaka i dobio izjašnjenje Uprave policije. Savjet je posebno zahvalan na komunikaciji i saradnji nevladinoj organizaciji (NVO) “Naša akcija” i direktorki ove NVO građanki Patriciji Pobrić. Savjet je usvojio čitav niz preporuka u cilju unpređenja kapaciteta policije za operacije potraga za djecom.

Savjet je ocjenio da je postupanje policije odnosno službenika CB Podgorica kod incidenta rasistički napad na maloljetnog B.S. iz Podgorice od strane R.P. i S.K. bilo blagovremeno i profesionalno a efikasna reakcija policije je rezultirala brzom identifikacijom i procesuiranjem izvršioca krivičnog djela. Savjet pohvaljuje i pozdravlja takav pristup službenika CB Podgorica ali i građana i građanskih udruženja koji su pomogli izvršavanje policijskog posla.

Savjet je razmatrao i pritužbu građanina S.T. iz Bara. I pored činjenice da je Savjet zahtijevao hitnost u postupanju i preporučio neposrednu komunikaciju sa podnosiocem pritužbe Uprava policije nije postupila po zaključcima Savjeta. Ustav Crne Gore garantuje da svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava i sloboda a takođe jemči se sloboda kretanja kao i pravo napuštanja Crne Gore. Savjet je pozvao podnosioca pritužbe da ostvari i neposrednu komunikaciju sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost. Savjet je odlučio da o odnosu Uprave poliicje prema građanskoj kontroli policije i sa slučajem građanina S.T. upozna ministra unutrašnjih poslova i, shodno Poslovniku o radu, predsjednika Skupštine Crne Gore.

Savjet je iskazao zabrinutost, postupajući po pritužbi NVO “MANS”, za bezbjednost građanina A.Š., aktiviste civilnog društva, iz Pljevalja i ocijenio da postupanje u konkretnom slučaju nije profesionalno i efikasno.

Savjet nije mogao utvrditi neprofesionalno policijsko postupanje povodom pritužbe građanina Ž.Đ. iz Podgorice, pritužbe građanina R.Š. iz Nikšića i pritužbe građanina M.J. iz Podgorice.

Odgovor iz Uprave policije povodom pritužbe građanina B.R. iz Podgorice a povodom neprofesionalnog postupka policijskog službenika granične policije Ž.P. podnosiocu pritužbe je dostavljen na upoznavanje. Savjet je informisao da je pokrenut disciplinski postupak zbog teže povrede službene dužnosti.

Savjet je odlučio da nastavi da prati sudski postupak protiv Ž.B. bivšeg policijskog službenika.

Savjet je razmatrao i rodnu politiku u policijskoj organizaciji i s tim u vezi donio odgovarajuće zaključke kako bi se konačno podstakao odgovarajući proces. Razmatrano je i pitanje bezbjednosti LGBT zajednice kao i realizaciju odgovarajućeg Akcionog plana Vlade Crne Gore u tekućoj godini za koju je ocijenjeno da je neophodno da bude poboljšana i intenzivirana.

Savjet je razmatrao i pitanja koja se odnose na funkcionisanje ovog tijela i međusobne obaveze predsjednika i članova Savjeta. S tim u vezi usvojeni su odgovarajući zaključci kako bi se nastavilo stalno unapređenje rada i dostupnosti građanske kontrole policije.